قیمت روز انواع تبلت های موجود در بازار ( ۱۹ مرداد )

قیمت روز انواع تبلت های موجود در بازار ( ۱۹ مرداد )

- دراخبار تکنولوژی, تبلت
57
۰
قیمت روز انواع تبلت های موجود در بازار ( 19 مرداد )

در زیر می توانید قیمت انواع تبلت های موجود در بازار ایران را مشاهده نمایید . قابل ذکر است که تمامی قیمت های موجود در جداول بر اساس تومان می باشد .

Microsoft
مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Surface RT ۱۶ ۱۰٫۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰
Surface RT ۳۲ ۱۰٫۶ ۳,۴۰۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard ۳۲ ۱۰٫۶ ۲,۹۰۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard ۶۴ ۱۰٫۶
Surface Pro ۱۲۸ ۱۰٫۶ ۴,۶۵۰,۰۰۰
Surface Pro ۶۴ ۱۰٫۶ ۴,۴۰۰,۰۰۰

Lenovo
مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Ideapad S2109A ۸ ۹٫۷ ۱,۰۸۹,۰۰۰
Ideapad A1000-T ۴ ۷٫۰ ۸۹۹,۰۰۰
Ideapad K1 ۶۴ ۱۰٫۱
Ideapad K1 ۳۲ ۱۰٫۱
Ideapad K1 ۱۶ ۱۰٫۱
Ideapad A1 ۱۶ ۷٫۰ ۷۸۰,۰۰۰
Ideapad A2107A ۴ ۷٫۰
Ideapad A2107A ۸ ۷٫۰
Ideapad A2107A ۱۶ ۷٫۰ ۷۰۰,۰۰۰

Acer
مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Iconia Tab A200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Iconia Tab B1-A71 ۸ ۷٫۰ ۶۷۹,۰۰۰
Iconia W510 ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۷۰۰,۰۰۰
Iconia W510 ۱۲۸ ۱۰٫۱ ۳,۰۰۰,۰۰۰
Iconia W700P ۱۲۸ ۱۱٫۶ ۳,۷۹۰,۰۰۰

Sony
مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
SGPT212 ۴ ۵٫۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰
Sony P ۳۲ ۵٫۵
Xperia Tablet S 3G ۱۶ ۹٫۴
Xperia Tablet S 3G ۳۲ ۹٫۴
Xperia Tablet S 3G ۶۴ ۹٫۴
Xperia Tablet S ۶۴ ۹٫۴
Xperia Tablet S ۳۲ ۹٫۴
Xperia Tablet Z 32GB ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۵۵۰,۰۰۰
Xperia Tablet S ۱۶ ۹٫۴ ۱,۳۲۰,۰۰۰

Huawei
مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
MediaPad 10 Link ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۳۲۵,۰۰۰
MediaPad 7 Lite ۸ ۷٫۰ ۷۷۳,۰۰۰
MediaPad 10 FHD With Dock ۳۲ ۱۰٫۱
MediaPad 10 FHD With Dock ۸ ۱۰٫۱
MediaPad 10 FHD With Dock ۱۶ ۱۰٫۱
MediaPad 10 FHD ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۳۴۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD ۸ ۱۰٫۱ ۱,۳۳۰,۰۰۰
MediaPad FHD WiFi + 3G ۸ ۱۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
Ideos S7 ۷٫۰

Hyundai
مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
T10 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۳۸۰,۰۰۰
T7 ۸ ۷٫۰ ۷۸۸,۰۰۰
P700 3G ۸ ۷٫۰ ۷۹۹,۰۰۰
Lotus TS3 II Wi-Fi+3G ۸ ۷ ۷۳۵,۰۰۰
HY731 Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۵۰۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu ۸ ۱۰٫۱ ۱,۰۳۰,۰۰۰
TB1000 NEW Wi-Fi + 3G ۸ ۱۰٫۱ ۱,۰۴۰,۰۰۰
Hold X ۸ ۷٫۰
TB1000 Wi-Fi + 3G ۴ ۹٫۱ ۸۷۰,۰۰۰
Play X ۱۶ ۹٫۷ ۱,۱۹۸,۰۰۰
TB1000 3G ۲ ۱۰٫۱
Cute X ۷ ۷٫۰ ۷۰۰,۰۰۰
Rock X ۱۶ ۸٫۰ ۹۰۰,۰۰۰
T10 3G New ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۵۲۰,۰۰۰

Archos
مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Archos 101 XS ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۴۰۰,۰۰۰
Archos 28 Internet Tablet ۸ ۸٫۲ ۲۰۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۲۵۰ ۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۸ ۸ ۹۵۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۱۶ ۸ ۸۳۰,۰۰۰

شسیشسی

MSI
مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
WindPad Enjoy 10 plus ۸ ۱۰٫۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰
WindPad 110W 3G ۸ ۱۰٫۱ ۱,۵۸۰,۰۰۰
WindPad Enjoy ۸ ۷٫۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰

Asus
مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Eee Pad Slider ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۲۷۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400CL ۶۴ ۱۰٫۱ ۲,۲۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF101 + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Google Nexus 7 ۸ ۷ ۸۸۰,۰۰۰
Transformer Book TX300 ۱۲۸ ۱۳٫۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۹۵۰,۰۰۰
Google Nexus 7 ۱۶ ۷ ۹۵۰,۰۰۰
Transformer Pad Infinity TF700T + Dock ۶۴ ۱۰٫۱
Eee Pad Transformer TF300TG ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۷۳۰,۰۰۰
Google Nexus 7 ۳۲ ۷ ۹۹۵,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Google Nexus 7 3G ۳۲ ۷ ۱,۱۴۲,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰
Eee Slate B121 ۶۴ ۱۲٫۱ ۳,۵۵۰,۰۰۰
PadFone Infinity ۳۲ ۱۰٫۱ ۳,۲۰۰,۰۰۰
Memo Pad Smart 10 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۴۰۰,۰۰۰
PadFone 2 ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۷۰۰,۰۰۰
Memo Pad ME172V ۱۶ ۷٫۰ ۶۰۰,۰۰۰
Fonepad ۸ ۷٫۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
Memo Pad ME172V ۸ ۷٫۰ ۵۳۵,۰۰۰
Fonepad ME371 ۸ ۷٫۰ ۹۹۹,۰۰۰
VivoTab TF810C ۶۴ ۱۱٫۶ ۳,۳۰۰,۰۰۰
Fonepad ME371 ۳۲ ۷٫۰ ۸۷۰,۰۰۰
VivoTab RT TF600T ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۴۶۰,۰۰۰
TF700T-64GB-Transformer Pad Infinity ۶۴ ۱۰٫۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰

Apple
مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
iPad mini WiFi + 4G ۶۴ ۹٫۷ ۲,۱۲۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹٫۷ ۲,۱۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۶۴ ۹٫۷ ۱,۷۵۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۳۲ ۹٫۷ ۱,۵۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹٫۷ ۲,۲۲۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۱۶ ۹٫۷ ۱,۱۳۵,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹٫۷ ۲,۷۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹٫۷ ۱,۸۵۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹٫۷ ۳,۱۷۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹٫۷ ۲,۰۵۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹٫۷ ۲,۶۳۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹٫۷ ۲,۲۳۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹٫۷ ۲,۴۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۲۸ ۹٫۷ ۲,۵۲۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹٫۷ ۲,۲۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۲۸ ۹٫۷ ۳,۳۵۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۱۶ ۹٫۷ ۱,۶۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹٫۷ ۲,۶۸۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۳۲ ۹٫۷ ۲,۰۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹٫۷ ۲,۵۹۰,۰۰۰

Samsung
مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Galaxy Tab 2 P3110 ۸ ۷٫۰ ۷۰۰,۰۰۰
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US ۶۴ ۱۱٫۶ ۴,۲۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۳۲ ۷٫۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G ۱۶ ۸٫۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰
ATIV Smart PC 500T ۶۴ ۱۱٫۶ ۲,۹۹۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۱۶ ۷٫۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 ۸ ۷ ۷۷۹,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۸ ۷٫۰ ۱,۱۶۸,۰۰۰
Galaxy Tab P7500 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۲۵۰,۰۰۰
Galaxy Note N8000 64g ۶۴ ۱۰٫۶ ۲,۲۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab P7500 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Galaxy Note N8000 32g ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab P6800 ۳۲ ۷٫۷ ۱,۴۹۵,۰۰۰
Galaxy Note N8000 16g ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۹۶۵,۰۰۰
Galaxy Tab P6800 ۱۶ ۷٫۷ ۱,۳۷۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P5100 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۴۵۰,۰۰۰
PadFone 2 32GB ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۵۳۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P5100 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۵۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5100 ۱۶ ۸٫۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰
0

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً حاصل جمع زیر را به عدد را قرار بدهید. *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

[خاطره ۱۳۹۲] معرفی سایت تکفارس در شبکه سه

سایت تکفارس به عنوان یکی از وب سایت