قیمت روز انواع تبلت (۲۲ شهریور )

قیمت روز انواع تبلت (۲۲ شهریور )

- دراخبار تکنولوژی, تبلت
62
۰
قیمت روز انواع تبلت (22 شهریور )

قیمت انواع تبلت های موجود در بازار به شرح زیر می باشد . قابل ذکر است تمامی قیمت های درج شده در جداول براساس تومان می باشد .

Samsung

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۹۶۰,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB ۶۴ ۱۰٫۱ ۲,۲۵۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5100 ۱۶ ۸٫۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5110 ۱۶ ۸ ۱,۳۶۵,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P3200 ۸ ۷٫۰
Galaxy Tab 3 P3200 ۱۶ ۷٫۰
Galaxy Tab 3 P5200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۶۱۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 ۸ ۷ ۷۹۹,۰۰۰
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G ۱۶ ۸٫۰ ۱,۳۹۹,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۸ ۷٫۰ ۱,۱۶۸,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۱۶ ۷٫۰ ۱,۲۶۹,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۳۲ ۷٫۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3110 ۸ ۷٫۰ ۷۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P5100 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P5100 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ATIV Smart PC 500T ۶۴ ۱۱٫۶ ۲,۹۹۰,۰۰۰
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US ۶۴ ۱۱٫۶ ۴,۲۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab P6800 ۱۶ ۷٫۷ ۱,۳۷۰,۰۰۰
Galaxy Tab P6800 ۳۲ ۷٫۷ ۱,۴۹۵,۰۰۰
Galaxy Tab P7500 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab P7500 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۲۵۰,۰۰۰

Apple

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹٫۷ ۱,۸۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹٫۷ ۲,۰۸۵,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹٫۷ ۲,۳۳۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۲۸ ۹٫۷ ۲,۶۳۵,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹٫۷ ۲,۱۳۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹٫۷ ۲,۳۹۹,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹٫۷ ۲,۷۳۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۲۸ ۹٫۷ ۳,۱۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۱۶ ۷٫۹ ۱,۱۶۵,۰۰۰
iPad mini WiFi ۳۲ ۷٫۹ ۱,۵۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۶۴ ۷٫۹ ۱,۷۵۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۱۶ ۷٫۹ ۱,۶۵۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۳۲ ۷٫۹ ۱,۹۹۵,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۶۴ ۷٫۹ ۲,۱۹۵,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹٫۷ ۲,۲۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹٫۷ ۲,۴۵۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹٫۷ ۲,۶۳۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹٫۷ ۳,۱۷۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹٫۷ ۲,۷۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹٫۷ ۲,۲۲۰,۰۰۰

Asus

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Memo Pad HD7 ۱۶ ۷٫۰ ۶۵۵,۰۰۰
Fonepad ME371 ۸ ۷٫۰ ۸۵۹,۰۰۰
Fonepad ME371 ۱۶ ۷٫۰ ۸۸۰,۰۰۰
Fonepad ME371 ۳۲ ۷٫۰ ۹۷۹,۰۰۰
Google Nexus 7 ۸ ۷ ۸۸۰,۰۰۰
Google Nexus 7 ۱۶ ۷ ۹۵۰,۰۰۰
Google Nexus 7 ۳۲ ۷ ۹۹۵,۰۰۰
Google Nexus 7 3G ۳۲ ۷ ۱,۱۴۹,۰۰۰
Memo Pad ME172V ۸ ۷٫۰ ۵۲۸,۰۰۰
Memo Pad ME172V ۱۶ ۷٫۰ ۵۷۵,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۷۳۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۹۵۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF101 + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Eee Pad Slider ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۲۷۰,۰۰۰
PadFone 2 ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۳۸۰,۰۰۰
PadFone Infinity ۳۲ ۱۰٫۱ ۳,۲۰۰,۰۰۰
Transformer Pad Infinity TF700T ۶۴ ۱۰٫۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
Transformer Book TX300 ۱۲۸ ۱۳٫۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۶۵۰,۰۰۰
Memo Pad Smart 10 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۳۳۰,۰۰۰
Eee Slate B121 ۶۴ ۱۲٫۱ ۳,۵۵۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400C ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۶۹۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400CL ۶۴ ۱۰٫۱ ۲,۰۸۵,۰۰۰
VivoTab RT TF600T ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۴۶۰,۰۰۰
VivoTab TF810C ۶۴ ۱۱٫۶ ۳,۳۰۰,۰۰۰

Innovel

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Innovel I971W ۱۶ ۹٫۰ ۸۸۰,۰۰۰
Innovel I972S ۸ ۹٫۷ ۹۰۰,۰۰۰
Innovel I801B ۸ ۸٫۰ ۷۰۰,۰۰۰
Innovel i703W ۸ ۷٫۰ ۴۷۵,۰۰۰
Innovel i702B ۴ ۷٫۰ ۴۶۰,۰۰۰
Innovel I701S ۴ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰

MSI

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
WindPad Enjoy 10 plus ۸ ۱۰٫۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰
WindPad 110W 3G ۸ ۱۰٫۱ ۱,۵۸۰,۰۰۰
WindPad Enjoy ۸ ۷٫۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰

Energy

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Sistem Energy E-ink eReader 1162 ۲ ۶٫۰ ۷۰۰,۰۰۰
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black ۷٫۰ ۳۲۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Deep Black ۴ ۷٫۰ ۴۹۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium ۴ ۴٫۳ ۳۰۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium ۴ ۷٫۰ ۳۶۰,۰۰۰
Sistem Tablet i10 ۱۶ ۹٫۷ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Sistem Energy Tablet i828 HD ۸ ۸٫۰ ۷۹۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Dark Iron ۸ ۷٫۰ ۵۸۰,۰۰۰
Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch ۷٫۰ ۳۷۰,۰۰۰

Archos

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Archos 101 XS ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۴۰۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۲۵۰ ۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۸ ۸ ۹۵۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۱۶ ۸ ۸۳۰,۰۰۰

Hyundai

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
T10 Wi-Fi + 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۳۸۰,۰۰۰
T7 Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۷۸۸,۰۰۰
TS1 Wi-Fi 4GB ۴ ۷٫۰ ۳۳۵,۰۰۰
P700 3G ۸ ۷٫۰ ۷۹۹,۰۰۰
Lotus TS3 II Wi-Fi+3G ۸ ۷ ۶۷۹,۰۰۰
HY731 Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۵۰۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu ۸ ۱۰٫۱ ۱,۰۳۰,۰۰۰
TB1000 NEW Wi-Fi + 3G ۸ ۱۰٫۱ ۱,۰۴۰,۰۰۰
Hold X ۸ ۷٫۰
TB1000 Wi-Fi + 3G ۴ ۹٫۱ ۸۷۰,۰۰۰
Play X ۱۶ ۹٫۷ ۱,۱۹۸,۰۰۰
T7s 3G ۱۶ ۷٫۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Cute X ۷ ۷٫۰ ۷۰۰,۰۰۰
Rock X ۱۶ ۸٫۰ ۸۵۰,۰۰۰
T10 3G New ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۵۲۰,۰۰۰

Marshal

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
ME-702 ۸ ۷٫۰ ۲۶۵,۰۰۰
ME-700B ۴ ۷٫۰ ۴۴۰,۰۰۰
ME-700A ۴ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰

Axtrom

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Axpad 7I02 ۸ ۷٫۰ ۵۰۰,۰۰۰
Axpad V1 ۸ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰
Axpad 8P01 ۸ ۸٫۰ ۶۹۵,۰۰۰

Dimo

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Dimo 900 Plus ۸ ۹٫۷ ۸۹۰,۰۰۰
DIMO 900 ۸ ۹٫۷ ۷۸۰,۰۰۰
DIMO 700 ۴ ۷٫۰ ۳۰۰,۰۰۰

Huawei

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
MediaPad 10 Link ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۳۲۵,۰۰۰
MediaPad 7 Lite ۸ ۷٫۰ ۷۳۵,۰۰۰
Keyboard Dock ۲۹۵,۰۰۰
MediaPad 10 FHD With Dock ۸ ۱۰٫۱
MediaPad 10 FHD With Dock ۱۶ ۱۰٫۱
MediaPad 10 FHD ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۳۴۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD ۸ ۱۰٫۱ ۱,۳۳۰,۰۰۰
MediaPad FHD WiFi + 3G ۸ ۱۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰

ViewSonic

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
ViewBook 730 ۸ ۷٫۰
ViewPad 97a K1 ۱۶ ۹٫۷
ViewPad 10S – Wi-Fi + 3G ۱۰
Viewpad 70N Pro ۱۶ ۷٫۰ ۵۹۹,۰۰۰
Viewpad VB71 ۸ ۷٫۰
Tablet PC VB737 ۸ ۷٫۰
VB100a Pro ۱۶ ۱۰٫۱ ۹۹۹,۰۰۰
Viewpad VB71 ۸ ۷٫۰ ۵۰۰,۰۰۰
ViewPad 10 ۳۲ ۱۰٫۱
VB737 ۸ ۷٫۰ ۷۹۹,۰۰۰
ViewPad 10 ۱۶ ۱۰٫۱
ViewPad 10S – Wi-Fi ۱۰

Microsoft

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Surface RT ۱۶ ۱۰٫۶ ۲,۵۰۰,۰۰۰
Surface RT ۳۲ ۱۰٫۶ ۲,۸۵۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard ۳۲ ۱۰٫۶ ۳,۲۰۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard ۶۴ ۱۰٫۶ ۳,۴۰۰,۰۰۰
Surface Pro ۱۲۸ ۱۰٫۶ ۴,۴۲۰,۰۰۰
Surface Pro ۶۴ ۱۰٫۶ ۴,۲۵۰,۰۰۰

GS-Pad

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
GSP-X8 Plus ۱۶ ۸٫۰ ۸۰۰,۰۰۰
GSP-X8 ۸ ۸٫۰ ۵۷۰,۰۰۰
GSP-X7 ۸ ۷٫۰ ۴۲۰,۰۰۰

Jetway

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Alfar 780 ۸ ۷٫۰ ۳۹۹,۰۰۰
Alfar 706 ۸ ۷٫۰ ۶۸۵,۰۰۰
Alfar Pad 902 ۸ ۹٫۷

I Nix

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
NTB-702 ۸ ۷٫۰ ۴۲۵,۰۰۰
Mr Tab MT708G ۸ ۷٫۰ ۶۶۰,۰۰۰
NTB 901 ۸ ۹٫۰ ۵۱۰,۰۰۰
NTB 970L ۸ ۹٫۷ ۷۴۰,۰۰۰

Prestigio

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
MultiPad 7.0 Prime Duo ۱۶ ۷٫۰ ۷۳۰,۰۰۰
MultiPad 10.1 Ultimate Duo ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۲۰,۰۰۰
MultiPad 10.1 Ultimate 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۳۹,۰۰۰
MultiPad 8.0 Pro Duo ۸ ۸٫۰ ۸۲۰,۰۰۰
MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G ۸ ۸٫۰ ۸۲۴,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Plus ۴ ۷٫۰ ۴۸۸,۰۰۰

Amazon

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Kindle Touch 3G ۴ ۶
Kindle Keyboard ۴ ۶
Kindle Keyboard 3G ۴ ۶
Kindle Fire HD ۱۶ ۸٫۹ ۱,۶۲۰,۰۰۰
Kindle Fire HD ۳۲ ۸٫۹ ۱,۷۲۰,۰۰۰
Kindle Fire HD ۳۲ ۷٫۰
Kindle Fire ۸ ۷٫۰ ۶۷۰,۰۰۰
Kindle ۲ ۶
Kindle Touch ۴ ۶

Lenovo

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Ideapad S2109A ۸ ۹٫۷ ۱,۰۸۹,۰۰۰
Ideapad A1000-T ۴ ۷٫۰ ۸۹۹,۰۰۰
Ideapad K1 ۶۴ ۱۰٫۱
Ideapad K1 ۳۲ ۱۰٫۱
Ideapad K1 ۱۶ ۱۰٫۱
Ideapad A1 ۱۶ ۷٫۰ ۷۸۰,۰۰۰
Ideapad A2107A ۴ ۷٫۰
Ideapad A2107A ۸ ۷٫۰
Ideapad A2107A ۱۶ ۷٫۰ ۷۰۰,۰۰۰

Acer

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Iconia Tab A200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Iconia Tab B1-A71 ۸ ۷٫۰ ۶۷۹,۰۰۰
Iconia W510 ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۷۰۰,۰۰۰
Iconia W510 ۱۲۸ ۱۰٫۱ ۳,۰۰۰,۰۰۰
Iconia W700P ۱۲۸ ۱۱٫۶ ۳,۷۹۰,۰۰۰

Sony

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
SGPT212 ۴ ۵٫۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰
Sony P ۳۲ ۵٫۵
Xperia Tablet S 3G ۱۶ ۹٫۴
Xperia Tablet S 3G ۳۲ ۹٫۴
Xperia Tablet S 3G ۶۴ ۹٫۴
Xperia Tablet S ۶۴ ۹٫۴
Xperia Tablet S ۳۲ ۹٫۴
Xperia Tablet Z 32GB ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۵۵۰,۰۰۰
Xperia Tablet S ۱۶ ۹٫۴ ۱,۳۲۰,۰۰۰

Ainol

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Novo 10 Hero Wi-Fi ۱۶ ۱۰٫۱ ۸۵۰,۰۰۰
Novo 10 Hero II Wi-Fi ۱۶ ۱۰٫۱ ۹۶۰,۰۰۰
Novo 8 Dream Wi-Fi ۱۶ ۸ ۷۴۵,۰۰۰
Novo 7 Venus Wi-Fi ۱۶ ۷ ۵۶۵,۰۰۰
Novo 8 Discover Wi-Fi ۱۶ ۸ ۷۳۵,۰۰۰
Novo 7 Crystal Wi-Fi ۸ ۷ ۴۶۵,۰۰۰
Novo 7 Crystal II Wi-Fi ۸ ۷ ۴۹۵,۰۰۰
Novo 7 Elf 2 Wi-Fi ۱۶ ۷
Novo 7 Mars Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۳۲۰,۰۰۰
Novo 7 Tornado Wi-Fi ۱۶ ۷
NOVO7 Aurora Wi-Fi ۸ ۷
Novo9 Spark Wi-Fi ۱۶ ۹ ۹۶۵,۰۰۰
Novo 7 Fire Flame Wi-Fi ۱۶ ۷
Novo 7 Advanced II ۸ ۷

 

WinTouch

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Wintouch Q75s 4GB ۴ ۷٫۰ ۲۶۵,۰۰۰
Wintouch Q96 wi-fi ۱۶ ۹٫۷ ۶۵۹,۰۰۰
Wintouch Q73 3G ۴ ۷٫۰ ۳۳۵,۰۰۰

 

 

1+

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

[خاطره ۱۳۹۲] معرفی سایت تکفارس در شبکه سه

سایت تکفارس به عنوان یکی از وب سایت