قیمت انواع دوربین عکاسی و فیلمبرداری ( ۱۵ مهر )

قیمت انواع دوربین عکاسی و فیلمبرداری ( ۱۵ مهر )

- دراخبار تکنولوژی
73
۰
قیمت انواع دوربین عکاسی و فیلمبرداری ( 15 مهر )

در این پست می توانید قیمت انواع دوربین های عکاسی و فیلمبرداری موجود در بازار را در قالب یک جدول مشاهده نمایید . قابل ذکر می باشد که تمامی قیمت های درج شده در این جداول براساس تومان است .

Sony

مدل دوربین کیفیت ( مگاپیکسل ) قیمت ( تومان )
Sony Cybershot DSC -HX300 . ۱,۵۶۵,۰۰۰
Sony Cybershot DSC – HX100 . ۱,۹۵۰,۰۰۰
Sony ALPA NEX-V . ۵۰۰,۰۰۰
Sony Cybershot DSC – HX200V . ۱,۲۷۰,۰۰۰
Sony Cyber-Shot DSC-TX20V . ۹۷۰,۰۰۰
Sony Cyber-Shot DSC-W150 . ۸۷۰,۰۰۰
Sony Cyber-Shot DSC-W170 . ۸۳۰,۰۰۰
Sony Cyber -shot DSC – W170 . ۸۰۰,۰۰۰
Sony Cyber -shot DSC-H200 . ۷۳۵,۰۰۰
Sony Cyber -shot DSC-H100 . ۶۷۰,۰۰۰
Sony Cyber -shot DSC – WX100 . ۶۲۰,۰۰۰
Sony Cyber-Shot DSC-WX80 . ۶۱۰,۰۰۰
Sony Cyber-Shot DSC-WX150 . ۵۹۰,۰۰۰
Sony Cyber-Shot DSC-WX60 . ۵۴۰,۰۰۰
Sony Cyber-Shot DSC-H90 . ۵۲۰,۰۰۰
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 . ۴۸۵,۰۰۰
Sony Cyber-Shot DSC-WX50 . ۴۵۰,۰۰۰
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 ۱۶٫۸ ۴۷۰,۰۰۰

Canon

مدل دوربین کیفیت ( مگاپیکسل ) قیمت ( تومان )
Canon EOS 1100D (Reble T3) Body ۱۲٫۶ …………
Canon EOS 650D . ۲,۱۱۵,۰۰۰
Canon Power Shot SX230 . ۷۱۵,۰۰۰
Canon EOS 60D ۱۶٫۰ ۲,۱۴۵,۰۰۰
Canon Power Shot SX260 . ۷۴۵,۰۰۰
Canon EOS 550D . ۲,۲۵۰,۰۰۰
Canon Power Shot SX 240 . ۷۵۰,۰۰۰
Canon Power Shot SX500 . ۸۳۵,۰۰۰
Canon EOS 100D . ۲,۲۹۵,۰۰۰
Canon EOS 700D . ۲,۳۹۵,۰۰۰
Canon Power Shot SX270 . ۸۳۵,۰۰۰
Canon EOS 7D . ۳,۴۴۵,۰۰۰
Canon Power Shot SX280 . ۸۵۰,۰۰۰
Canon Power Shot D20 . ۹۷۰,۰۰۰
Canon EOS 600D + 18-55 & 55-250 IS ۱۸٫۷
CanonEOS 70D . ۴,۶۲۵,۰۰۰
Canon EOS 600D ۱۸٫۷ ۱,۸۸۰,۰۰۰
Canon EOS 6D . ۷,۳۴۵,۰۰۰
Canon Power Shot S100 . ۱,۰۳۰,۰۰۰
Canon EOS 60D Body ۱۸٫۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰
Canon EOS 5D MARK III . ۸,۸۴۵,۰۰۰
Canon Power Shot S110 . ۱,۰۴۰,۰۰۰
Canon EOS 1100 . ۱,۲۲۰,۰۰۰
Canon EOS 60D Kit EF 18-200 IS ۱۸٫۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰
Canon EOS 5D MAR II . ۱۰,۲۴۵,۰۰۰
Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS ۱۸٫۰ ۳,۳۵۰,۰۰۰
Canon EOS-1DX . ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
Canon Power Shot SX50 . ۱,۲۷۵,۰۰۰
Canon EOS 60D Kit EF 18-55 IS ۱۸٫۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
Canon Power Shot G15 . ۱,۳۲۰,۰۰۰
Canon Power Shot G12 . ۱,۳۳۰,۰۰۰
Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS ۱۸٫۵ ۲,۲۵۰,۰۰۰
Canon EOS 650D Body ۱۸٫۵ ۲,۳۸۰,۰۰۰
Canon Power Shot G1 x . ۱,۶۹۵,۰۰۰
Canon EOS 650D ۱۸٫۵
Canon EOS 600D . ۱,۷۴۵,۰۰۰
Canon EOS M . ۲,۰۶۵,۰۰۰
Canon EOS 1100D + 18-55 IS ۱۲٫۶ ۱,۵۵۰,۰۰۰
Canon EOS 600D (Kiss X5) Body ۱۸٫۷ ۲,۰۹۰,۰۰۰
Canon EOS 600D (Kiss X5 Rebel T3i) Body ۱۸٫۷ ۱,۸۰۰,۰۰۰
Canon EOS 600D – 18-55 & 55-250 IS ۱۸٫۷ ۲,۴۵۰,۰۰۰
Canon EOS 600D + Kit EF 18-55 IS ۱۸٫۷ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Canon EOS 600D + Kit EF 18-135 IS ۱۸٫۷ ۳,۱۰۰,۰۰۰
Canon EOS 600D ( Kiss X5 – Rebel T3i) ۱۸٫۷ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Canon EOS 700D ۱۸٫۵ ۲,۹۵۰,۰۰۰
Canon EOS 7D + 15 – 85 ۱۸٫۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰
Canon EOS 7D – Kit EF 18-135 IS ۱۹٫۰ ۵,۲۵۰,۰۰۰
Canon EOS 7D – Kit EF 18-200 IS ۱۹٫۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰
Canon EOS 6D – Body ۲۰٫۶ ۵,۲۰۰,۰۰۰
Canon PowerShot SX160 IS ۱۶٫۶ ۶۲۰,۰۰۰
Canon Powershot SX280 HS ۱۲٫۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Canon PowerShot SX260 HS ۱۲٫۱ ۸۷۰,۰۰۰
Canon PowerShot SX240 HS ۱۲٫۸ ۸۳۰,۰۰۰
Canon PowerShot SX230 HS ۱۲٫۸ ۷۵۰,۰۰۰
Canon PowerShot SX220 HS ۱۲٫۱ ۷۵۰,۰۰۰
Canon PowerShot G12 ۱۰٫۴ ۱,۵۷۰,۰۰۰
Canon PowerShot G15 ۱۲٫۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰
Canon PowerShot G1 X ۱۵٫۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Canon PowerShot D20 ۱۲٫۱ ۱,۱۹۰,۰۰۰
Canon PowerShot A810 ۱۶٫۰ ۲۸۰,۰۰۰
Canon PowerShot A800 ۱۰٫۶
Canon PowerShot A4000 IS ۱۶٫۰ ۴۳۰,۰۰۰
Canon PowerShot A4050 ۱۶٫۰ ۴۹۰,۰۰۰
Canon PowerShot A2400 IS ۱۶٫۰ ۳۷۰,۰۰۰

Samsung

مدل دوربین کیفیت ( مگاپیکسل ) قیمت ( تومان )
Samsung WB850F ۱۶٫۸ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Samsung WB150F ۱۴٫۲
Samsung WB151F ۱۶٫۴ ۷۴۰,۰۰۰
Samsung WB750 ۱۲٫۵ ۷۲۰,۰۰۰
Samsung WB650 ۴۵۰,۰۰۰
Samsung WB600 ۴۱۰,۰۰۰
Samsung ST93 ۱۶٫۰ ۳۹۰,۰۰۰
Samsung ST88 ۱۶٫۴ ۵۰۰,۰۰۰
Samsung ST68 ۱۶٫۴ ۴۳۰,۰۰۰
Samsung ST67 ۱۲٫۴ ۳۲۰,۰۰۰
Samsung ST64 ۱۴٫۲ ۳۲۰,۰۰۰
Samsung ST500 ۳۱۰,۰۰۰
Samsung PL210 ۱۴٫۵
Samsung PL170 ۱۶٫۴ ۴۶۰,۰۰۰
Samsung PL150 ۲۷۵,۰۰۰
Samsung PL121 ۱۴٫۴ ۳۷۰,۰۰۰
Samsung PL100 ۲۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Camera GC100 ۱۶٫۳ ۱,۵۹۰,۰۰۰
Samsung MV800 ۱۶٫۴ ۶۲۰,۰۰۰
Samsung ES9 ۱۲٫۴
Samsung ES81 ۱۲٫۴ ۲۲۰,۰۰۰
Samsung DV300F ۱۶٫۴ ۶۱۰,۰۰۰
Samsung DV101 ۱۶٫۴ ۴۲۰,۰۰۰
Samsung NX1000 ۲۱٫۶ ۲,۱۴۵,۰۰۰

Nikon

مدل دوربین کیفیت ( مگاپیکسل ) قیمت ( تومان )
Nikon D3X ۲۴ ۷,۶۰۰,۰۰۰
Nikon D90 ۱۲٫۹ ۳,۳۰۰,۰۰۰
Nikon P7000 ۱۰٫۰ ۵۲۵,۰۰۰
Nikon P5100 ۱۶٫۱ ۱,۳۲۰,۰۰۰
Nikon D7000 ۱۶٫۲ ۳,۵۰۰,۰۰۰
Nikon D3100 ۱۴ ۱,۶۵۰,۰۰۰
Nikon P 520 ۱۸ ۱,۳۱۵,۰۰۰
Nikon l820 ۱۶٫۲ ۸۴۰,۰۰۰
Nikon D90 ۱۲٫۹ ۳,۳۰۰,۰۰۰

0

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً حاصل جمع زیر را به عدد را قرار بدهید. *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

[خاطره ۱۳۹۲] معرفی سایت تکفارس در شبکه سه

سایت تکفارس به عنوان یکی از وب سایت