قیمت انواع تبلت ( ۲۶ آبان )

قیمت انواع تبلت ( ۲۶ آبان )

- دراخبار تکنولوژی, تبلت
42
۰
قیمت انواع تبلت ( 26 آبان )

قیمت انواع تبلت در بازار به شرح زیر می باشد . قابل ذکر است تمامی قیمت های درج شده در جداول براساس تومان است .

Samsung

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Galaxy Note 10.1 2014 Edition ۱۶ ۱۰٫۱
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۴۹۹,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۶۹۹,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۷۹۹,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5100 ۱۶ ۸٫۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5110 ۱۶ ۸ ۱,۲۹۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P3200 ۸ ۷٫۰ ۶۱۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P3200 ۱۶ ۷٫۰ ۸۸۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P5200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۳۴۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 ۸ ۷ ۵۸۵,۰۰۰
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G ۱۶ ۸٫۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۸ ۷٫۰ ۸۰۵,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۱۶ ۷٫۰ ۹۲۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۳۲ ۷٫۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3110 ۸ ۷٫۰ ۵۳۹,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P5100 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۹۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P5100 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۳۸۰,۰۰۰
ATIV Smart PC 500T ۶۴ ۱۱٫۶
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US ۶۴ ۱۱٫۶
Galaxy Tab P6800 ۱۶ ۷٫۷
Galaxy Tab P6800 ۳۲ ۷٫۷
Galaxy Tab P7500 ۱۶ ۱۰٫۱
Galaxy Tab P7500 ۳۲ ۱۰٫۱

Apple

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Apple iPad Air + 4g ۶۴ ۹٫۷ ۳,۴۰۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g ۳۲ ۹٫۷ ۲,۹۰۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g ۱۶ ۹٫۷ ۲,۶۰۰,۰۰۰
Apple iPad Air ۱۶ ۹٫۷
Apple iPad Air ۳۲ ۹٫۷
Apple iPad Air ۶۴ ۹٫۷
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹٫۷ ۱,۶۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹٫۷ ۱,۸۱۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹٫۷ ۲,۰۶۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۲۸ ۹٫۷ ۲,۴۷۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹٫۷ ۱,۸۹۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹٫۷ ۲,۴۲۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹٫۷ ۲,۶۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۲۸ ۹٫۷ ۲,۹۹۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۱۶ ۷٫۹ ۱,۰۶۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۳۲ ۷٫۹ ۱,۴۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۶۴ ۷٫۹ ۱,۶۹۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۱۶ ۷٫۹ ۱,۴۸۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۳۲ ۷٫۹ ۱,۷۷۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۶۴ ۷٫۹ ۲,۰۷۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹٫۷ ۲,۲۲۰,۰۰۰

Asus

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Memo Pad HD7 ۱۶ ۷٫۰ ۵۹۸,۰۰۰
Fonepad ME371 ۸ ۷٫۰ ۷۶۹,۰۰۰
Fonepad ME371 ۱۶ ۷٫۰ ۸۱۰,۰۰۰
Fonepad ME371 ۳۲ ۷٫۰ ۸۴۵,۰۰۰
Google Nexus 7 ۸ ۷ ۸۰۵,۰۰۰
Google Nexus 7 ۱۶ ۷ ۸۲۵,۰۰۰
Google Nexus 7 ۳۲ ۷ ۸۳۵,۰۰۰
Google Nexus 7 3G ۳۲ ۷ ۹۸۹,۰۰۰
Memo Pad ME172V ۸ ۷٫۰ ۴۹۵,۰۰۰
Memo Pad ME172V ۱۶ ۷٫۰ ۵۷۵,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۷۳۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۹۵۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF101 + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Eee Pad Slider ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۲۷۰,۰۰۰
PadFone 2 ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۱۶۵,۰۰۰
PadFone Infinity ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۹۶۰,۰۰۰
Transformer Pad Infinity TF700T ۶۴ ۱۰٫۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
Transformer Book TX300 ۱۲۸ ۱۳٫۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۶۲۰,۰۰۰
Memo Pad Smart 10 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۸۰,۰۰۰
Eee Slate B121 ۶۴ ۱۲٫۱ ۳,۵۵۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400C ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۵۷۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400CL ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۸۹۹,۰۰۰
VivoTab RT TF600T ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۴۶۰,۰۰۰
VivoTab TF810C ۶۴ ۱۱٫۶ ۳,۳۰۰,۰۰۰

Innovel

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Innovel I971W ۱۶ ۹٫۰ ۸۸۰,۰۰۰
Innovel I972S ۸ ۹٫۷ ۹۰۰,۰۰۰
Innovel I801B ۸ ۸٫۰ ۷۰۰,۰۰۰
Innovel i703W ۸ ۷٫۰ ۴۷۵,۰۰۰
Innovel i702B ۴ ۷٫۰ ۴۶۰,۰۰۰
Innovel I701S ۴ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰

MSI

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
WindPad Enjoy 10 plus ۸ ۱۰٫۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰
WindPad 110W 3G ۸ ۱۰٫۱ ۱,۵۸۰,۰۰۰
WindPad Enjoy ۸ ۷٫۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰

Energy

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Sistem Energy E-ink eReader 1162 ۲ ۶٫۰ ۷۰۰,۰۰۰
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black ۷٫۰ ۳۲۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Deep Black ۴ ۷٫۰ ۴۹۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium ۴ ۴٫۳ ۳۰۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium ۴ ۷٫۰ ۳۶۰,۰۰۰
Sistem Tablet i10 ۱۶ ۹٫۷ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Sistem Energy Tablet i828 HD ۸ ۸٫۰ ۷۹۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Dark Iron ۸ ۷٫۰ ۵۸۰,۰۰۰
Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch ۷٫۰ ۳۷۰,۰۰۰

Huawei

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
MediaPad 10 Link ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۱۸۹,۰۰۰
MediaPad 7 Lite ۸ ۷٫۰ ۶۶۹,۰۰۰
Keyboard Dock ۲۹۵,۰۰۰
MediaPad 7 Vogue 3G ۸ ۷٫۰ ۷۶۶,۰۰۰
MediaPad 10 FHD With Dock ۱۶ ۱۰٫۱
MediaPad 10 FHD ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۳۴۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD ۸ ۱۰٫۱ ۱,۳۳۰,۰۰۰
MediaPad FHD WiFi + 3G ۸ ۱۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰

Microsoft

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Surface RT ۱۶ ۱۰٫۶ ۲,۵۰۰,۰۰۰
Surface RT ۳۲ ۱۰٫۶ ۲,۸۵۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard ۳۲ ۱۰٫۶ ۳,۲۰۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard ۶۴ ۱۰٫۶ ۳,۴۰۰,۰۰۰
Surface Pro ۱۲۸ ۱۰٫۶ ۴,۴۲۰,۰۰۰
Surface Pro ۶۴ ۱۰٫۶ ۴,۲۵۰,۰۰۰

Lenovo

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Ideapad S2109A ۸ ۹٫۷ ۱,۰۸۹,۰۰۰
Ideapad A1000-T ۴ ۷٫۰ ۸۹۹,۰۰۰
Ideapad K1 ۶۴ ۱۰٫۱
Ideapad K1 ۳۲ ۱۰٫۱
Ideapad K1 ۱۶ ۱۰٫۱
Ideapad A1 ۱۶ ۷٫۰ ۷۸۰,۰۰۰
Ideapad A2107A ۴ ۷٫۰
Ideapad A2107A ۸ ۷٫۰
Ideapad A2107A ۱۶ ۷٫۰ ۷۰۰,۰۰۰

Acer

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Iconia Tab A200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Iconia Tab B1-A71 ۸ ۷٫۰ ۶۷۹,۰۰۰
Iconia W510 ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۷۰۰,۰۰۰
Iconia W510 ۱۲۸ ۱۰٫۱ ۳,۰۰۰,۰۰۰
Iconia W700P ۱۲۸ ۱۱٫۶ ۳,۷۹۰,۰۰۰

Sony

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Sony P ۳۲ ۵٫۵
Xperia Tablet S 3G ۱۶ ۹٫۴
Xperia Tablet S 3G ۳۲ ۹٫۴
Xperia Tablet S 3G ۶۴ ۹٫۴
Xperia Tablet S ۶۴ ۹٫۴
Xperia Tablet S ۳۲ ۹٫۴
Xperia Tablet Z 32GB ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۵۵۰,۰۰۰
Xperia Tablet S ۱۶ ۹٫۴ ۱,۳۲۰,۰۰۰

 

0

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً حاصل جمع زیر را به عدد را قرار بدهید. *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

[خاطره ۱۳۹۲] معرفی سایت تکفارس در شبکه سه

سایت تکفارس به عنوان یکی از وب سایت