قیمت روز انواع تبلت (۲۶ بهمن )

قیمت روز انواع تبلت (۲۶ بهمن )

- دراخبار تکنولوژی
47
۰
قیمت روز انواع تبلت (26 بهمن )

در ادامه مطلب می توانید قیمت انواع تبلت های موجود در بازار را مشاهده نمایید . قابل ذکر است تمامی قیمت های درج شده براساس تومان می باشد .

 Samsung

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Galaxy Note 10.1 2014 Edition ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۹۲۳,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 ۱۶ ۸ ۸۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 ۸ ۷
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 ۱۶ ۷ ۹۲۹,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۳۲۹,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۵۰۹,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۶۷۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5100 ۱۶ ۸٫۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5110 ۱۶ ۸ ۱,۰۲۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P3200 ۸ ۷٫۰ ۷۸۹,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P3200 ۱۶ ۷٫۰ ۹۰۹,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P5200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۱۶۹,۰۰۰
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 ۸ ۷
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G ۱۶ ۸٫۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۸ ۷٫۰ ۸۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۱۶ ۷٫۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۳۲ ۷٫۰
Galaxy Tab 2 P3110 ۸ ۷٫۰
Galaxy Tab 2 P5100 ۱۶ ۱۰٫۱
Galaxy Tab 2 P5100 ۳۲ ۱۰٫۱
ATIV Smart PC 500T ۶۴ ۱۱٫۶
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US ۶۴ ۱۱٫۶
Galaxy Tab P6800 ۱۶ ۷٫۷
Galaxy Tab P6800 ۳۲ ۷٫۷
Galaxy Tab P7500 ۱۶ ۱۰٫۱
Galaxy Tab P7500 ۳۲ ۱۰٫۱

Apple

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
iPad mini 2 WiFi ۱۶ ۷٫۹ ۱,۳۰۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi ۳۲ ۷٫۹ ۱,۶۰۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi ۶۴ ۷٫۹ ۲,۰۰۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G ۱۶ ۷٫۹ ۱,۷۰۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G ۳۲ ۷٫۹ ۱,۹۳۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G ۶۴ ۷٫۹ ۲,۲۰۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g ۶۴ ۹٫۷ ۲,۵۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g ۳۲ ۹٫۷ ۲,۲۷۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g ۱۶ ۹٫۷ ۱,۹۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air ۱۶ ۹٫۷ ۱,۵۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air ۳۲ ۹٫۷ ۱,۸۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air ۶۴ ۹٫۷ ۲,۱۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹٫۷ ۱,۵۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹٫۷ ۱,۷۴۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹٫۷ ۱,۹۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۲۸ ۹٫۷ ۲,۵۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹٫۷ ۱,۹۴۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹٫۷ ۲,۳۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹٫۷ ۲,۶۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۲۸ ۹٫۷ ۲,۸۵۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۱۶ ۷٫۹ ۱,۰۲۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۳۲ ۷٫۹ ۱,۳۸۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۶۴ ۷٫۹ ۱,۵۸۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۱۶ ۷٫۹ ۱,۵۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۳۲ ۷٫۹ ۱,۸۴۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۶۴ ۷٫۹ ۲,۱۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹٫۷

Asus

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Memo Pad HD7 ۱۶ ۷٫۰ ۵۲۰,۰۰۰
Fonepad ME371 ۸ ۷٫۰
Fonepad ME371 ۱۶ ۷٫۰
Fonepad ME371 ۳۲ ۷٫۰
Google Nexus 7 ۸ ۷
Google Nexus 7 ۱۶ ۷
Google Nexus 7 ۳۲ ۷ ۶۶۵,۰۰۰
Google Nexus 7 3G ۳۲ ۷
Memo Pad ME172V ۸ ۷٫۰ ۴۳۰,۰۰۰
Memo Pad ME172V ۱۶ ۷٫۰ ۵۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۷۳۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۹۵۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF101 + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Eee Pad Slider ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۲۷۰,۰۰۰
PadFone 2 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۸۵۰,۰۰۰
PadFone Infinity ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۵۹۰,۰۰۰
Transformer Pad Infinity TF700T ۶۴ ۱۰٫۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
Transformer Book TX300 ۱۲۸ ۱۳٫۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۶۲۰,۰۰۰
Memo Pad Smart 10 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۸۰,۰۰۰
Eee Slate B121 ۶۴ ۱۲٫۱ ۳,۵۵۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400C ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۵۷۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400CL ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۸۹۹,۰۰۰
VivoTab RT TF600T ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۴۶۰,۰۰۰
VivoTab TF810C ۶۴ ۱۱٫۶ ۳,۳۰۰,۰۰۰

Innovel

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Innovel i703W ۸ ۷٫۰ ۴۵۵,۰۰۰
Innovel i702B ۴ ۷٫۰ ۴۳۰,۰۰۰
Innovel I701S ۴ ۷٫۰ ۳۶۰,۰۰۰
Innovel I971W ۱۶ ۹٫۰ ۸۵۰,۰۰۰
Innovel I972S ۸ ۹٫۷ ۸۶۰,۰۰۰
Innovel I801B ۸ ۸٫۰ ۶۵۰,۰۰۰

MSI

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
WindPad Enjoy 10 plus ۸ ۱۰٫۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰
WindPad 110W 3G ۸ ۱۰٫۱ ۱,۳۸۰,۰۰۰
WindPad Enjoy ۸ ۷٫۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰

Energy

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch ۷٫۰ ۳۵۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Dark Iron ۸ ۷٫۰ ۵۴۰,۰۰۰
Sistem Energy Tablet i828 HD ۸ ۸٫۰ ۷۵۰,۰۰۰
Sistem Tablet i10 ۱۶ ۹٫۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium ۴ ۷٫۰ ۳۴۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium ۴ ۴٫۳ ۲۷۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Deep Black ۴ ۷٫۰ ۴۶۰,۰۰۰
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black ۷٫۰ ۳۰۰,۰۰۰
Sistem Energy E-ink eReader 1162 ۲ ۶٫۰ ۶۶۰,۰۰۰

Archos

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Archos 80 G9 ۲۵۰ ۸ ۹۵۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۸ ۸ ۸۵۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۱۶ ۸ ۷۶۰,۰۰۰
Archos 101 XS ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۵۰,۰۰۰

Hyundai

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
T7s 3G ۱۶ ۷٫۰ ۹۵۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G ۴ ۹٫۱ ۸۱۰,۰۰۰
Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G ۸ ۷٫۰ ۹۷۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu ۸ ۱۰٫۱ ۹۵۰,۰۰۰
HY731 Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۴۵۰,۰۰۰
P700 3G ۸ ۷٫۰ ۵۷۹,۰۰۰
T7 Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۵۸۹,۰۰۰
T10 Wi-Fi + 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۲۵,۰۰۰
T10 3G New ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۲۵,۰۰۰
Rock X ۱۶ ۸٫۰ ۷۱۹,۰۰۰
Cute X ۷ ۷٫۰ ۶۴۰,۰۰۰
Play X ۱۶ ۹٫۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Hold X ۸ ۷٫۰
Lotus TS3 II Wi-Fi+3G ۸ ۷ ۵۳۵,۰۰۰
TS1 Wi-Fi 4GB ۴ ۷٫۰ ۲۶۰,۰۰۰

Marshal

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
ME-702 ۸ ۷٫۰ ۲۳۵,۰۰۰
ME-700B ۴ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰
ME-700A ۴ ۷٫۰ ۳۵۰,۰۰۰

Axtrom

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Axpad 8P01 ۸ ۸٫۰ ۶۵۵,۰۰۰
Axpad 7I02 ۸ ۷٫۰ ۴۶۰,۰۰۰
Axpad V1 ۸ ۷٫۰ ۳۵۰,۰۰۰

Dimo

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Dimo 900 Plus ۸ ۹٫۷ ۹۰۰,۰۰۰
DIMO 900 ۸ ۹٫۷ ۶۲۰,۰۰۰
DIMO 700 ۴ ۷٫۰ ۱۹۰,۰۰۰
Dimo 500 ۴ ۷ ۱۶۵,۰۰۰

Huawei

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
MediaPad FHD WiFi + 3G ۸ ۱۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD ۸ ۱۰٫۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۱۴۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD With Dock ۱۶ ۱۰٫۱
MediaPad 7 Vogue 3G ۸ ۷٫۰ ۶۸۰,۰۰۰
Keyboard Dock ۲۷۵,۰۰۰
MediaPad 7 Lite ۸ ۷٫۰ ۵۵۵,۰۰۰
MediaPad 10 Link ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰

ViewSonic

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Tablet PC VB737 ۸ ۷٫۰
VB100a Pro ۱۶ ۱۰٫۱ ۹۵۰,۰۰۰
Viewpad VB71 ۸ ۷٫۰ ۴۳۰,۰۰۰
ViewPad 10 ۳۲ ۱۰٫۱
VB737 ۸ ۷٫۰ ۷۲۰,۰۰۰
ViewPad 10 ۱۶ ۱۰٫۱
ViewPad 10S – Wi-Fi ۱۰
ViewBook 730 ۸ ۷٫۰
ViewPad 97a K1 ۱۶ ۹٫۷
ViewPad 10S – Wi-Fi + 3G ۱۰
Viewpad 70N Pro ۱۶ ۷٫۰ ۴۵۰,۰۰۰
Viewpad VB71 ۸ ۷٫۰

Microsoft

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Surface RT + Keyboard ۶۴ ۱۰٫۶ ۳,۲۰۰,۰۰۰
Surface Pro ۱۲۸ ۱۰٫۶ ۴,۲۲۰,۰۰۰
Surface Pro ۶۴ ۱۰٫۶ ۴,۰۵۰,۰۰۰
Surface RT ۱۶ ۱۰٫۶ ۲,۳۰۰,۰۰۰
Surface RT ۳۲ ۱۰٫۶ ۲,۶۵۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard ۳۲ ۱۰٫۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰

GS-Pad

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
GSP-X7 ۸ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰
GSP-X8 Plus ۱۶ ۸٫۰ ۷۷۰,۰۰۰
GSP-X8 ۸ ۸٫۰ ۵۴۰,۰۰۰

Jetway

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Alfar 780 ۸ ۷٫۰ ۳۶۹,۰۰۰
Alfar 706 ۸ ۷٫۰ ۶۵۵,۰۰۰
Alfar Pad 902 ۸ ۹٫۷

Xpad

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
XPAD Mini Wi-Fi ۸ ۷٫۸ ۵۷۹,۰۰۰
XPAD X801 Wi-Fi + 3G ۸ ۸٫۰
XPAD X1010 Wi-Fi ۸ ۱۰
XPAD X722 Wi-Fi ۴ ۷٫۰ ۴۲۰,۰۰۰

Prestigio

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
MultiPad 8.0 Pro Duo ۸ ۸٫۰ ۷۸۰,۰۰۰
MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G ۸ ۸٫۰ ۷۸۴,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Plus ۴ ۷٫۰ ۴۵۸,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Duo ۱۶ ۷٫۰ ۷۱۰,۰۰۰
MultiPad 10.1 Ultimate Duo ۱۶ ۱۰٫۱ ۹۸۰,۰۰۰
MultiPad 10.1 Ultimate 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۱۰۰,۰۰۰

Amazon

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Kindle Fire HD ۳۲ ۸٫۹ ۱,۶۲۰,۰۰۰
Kindle Fire HD ۳۲ ۷٫۰
Kindle Fire ۸ ۷٫۰ ۶۴۰,۰۰۰
Kindle ۲ ۶
Kindle Touch ۴ ۶
Kindle Touch 3G ۴ ۶
Kindle Keyboard ۴ ۶
Kindle Keyboard 3G ۴ ۶
Kindle Fire HD ۱۶ ۸٫۹ ۱,۵۲۰,۰۰۰

Lenovo

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Ideapad A2107A ۴ ۷٫۰
Ideapad A2107A ۸ ۷٫۰
Ideapad A2107A ۱۶ ۷٫۰ ۵۵۰,۰۰۰
Ideapad S2109A ۸ ۹٫۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Ideapad A1000-T ۴ ۷٫۰ ۴۲۰,۰۰۰
Ideapad K1 ۶۴ ۱۰٫۱
Ideapad K1 ۳۲ ۱۰٫۱
Ideapad K1 ۱۶ ۱۰٫۱
Ideapad A3000 ۱۶ ۷ ۵۵۹,۰۰۰
Ideapad A1 ۱۶ ۷٫۰ ۷۵۰,۰۰۰

Acer

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Iconia Tab A200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۹۳۰,۰۰۰
Iconia Tab B1-A71 ۸ ۷٫۰ ۶۳۹,۰۰۰
Iconia W510 ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۵۰۰,۰۰۰
Iconia W510 ۱۲۸ ۱۰٫۱ ۲,۶۰۰,۰۰۰
Iconia W700P ۱۲۸ ۱۱٫۶ ۳,۴۹۰,۰۰۰

Other Tablets

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Fujitsu Stylistic M532 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۳۷۰,۰۰۰
Motorola Xoom 2 MZ616 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Arnova 7 f G3 ۸ ۷٫۰ ۴۱۰,۰۰۰
Arnova 7 B G3 ۸ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰
Daya A300 ۸ ۷٫۰ ۴۱۵,۰۰۰
HTC Jetstream ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۵۷۰,۰۰۰
COBY MID7035 ۴ ۷٫۰ ۲۸۰,۰۰۰
COBY MID9741 ۸ ۹٫۷ ۷۰۰,۰۰۰
vodafone smart tab S7 3G ۴ ۷٫۰ ۳۵۹,۰۰۰
SmartTouch Life ۴ ۷٫۰ ۲۹۰,۰۰۰
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB ۱۶ ۷٫۰ ۷۲۵,۰۰۰
MID M715AS ۴ ۷٫۰ ۵۱۰,۰۰۰
GLX Tab Jet ۴ ۷٫۰ ۵۰۰,۰۰۰
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB ۸ ۷٫۰ ۶۱۰,۰۰۰
Dell Streak 7 ۱۶ ۷٫۰ ۶۰۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic Q550 ۶۲ ۱۰٫۱ ۲,۰۰۰,۰۰۰

Sony

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Xperia Tablet S 3G ۳۲ ۹٫۴
Xperia Tablet S 3G ۶۴ ۹٫۴
Xperia Tablet S ۶۴ ۹٫۴
Xperia Tablet S ۳۲ ۹٫۴
Xperia Tablet Z 32GB ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۹۰۰,۰۰۰
Xperia Tablet S ۱۶ ۹٫۴ ۱,۲۲۰,۰۰۰
Sony P ۳۲ ۵٫۵
Xperia Tablet S 3G ۱۶ ۹٫۴

Ainol

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Numy 3G ۸ ۷٫۰ ۶۰۵,۰۰۰
Novo 10 Hero Wi-Fi ۱۶ ۱۰٫۱ ۸۲۰,۰۰۰
Novo 10 Hero II Wi-Fi ۱۶ ۱۰٫۱ ۸۳۰,۰۰۰
Novo 8 Dream Wi-Fi ۱۶ ۸ ۶۴۵,۰۰۰
Novo 7 Venus Wi-Fi ۱۶ ۷ ۴۴۹,۰۰۰
Novo 7 Crystal Wi-Fi ۸ ۷ ۴۰۵,۰۰۰
Novo 8 Discover Wi-Fi ۱۶ ۸ ۷۰۵,۰۰۰
Novo 7 Crystal II Wi-Fi ۸ ۷ ۴۰۵,۰۰۰
Novo 7 Fire Flame Wi-Fi ۱۶ ۷
Novo 7 Advanced II ۸ ۷
Novo 7 Elf 2 Wi-Fi ۱۶ ۷
Novo 7 Mars Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۳۰۰,۰۰۰
Novo 7 Tornado Wi-Fi ۱۶ ۷
NOVO7 Aurora Wi-Fi ۸ ۷
Novo9 Spark Wi-Fi ۱۶ ۹ ۹۲۵,۰۰۰

WinTouch

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Wintouch Q75s 4GB ۴ ۷٫۰ ۲۳۵,۰۰۰
Wintouch Q96 wi-fi ۱۶ ۹٫۷ ۶۲۹,۰۰۰
Wintouch Q73 3G ۴ ۷٫۰ ۳۱۵,۰۰۰
0

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

[خاطره ۱۳۹۲] معرفی سایت تکفارس در شبکه سه

سایت تکفارس به عنوان یکی از وب سایت