قیمت انواع خودرو تولید داخل (۲۲ فروردین )

قیمت انواع خودرو تولید داخل (۲۲ فروردین )

- دراخبار تکنولوژی
58
۰
قیمت انواع خودرو تولید داخل (22 فروردین )

در ادامه می توانید قیمت انواع خودرو های تولید داخل را براساس قیمت کارخانه و بازار مشاهده نمایید . قابل ذکر است تمامی قیمت ها بر اساس تومان ذکر شده است .

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
وانت باردو . یورو ۴ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۷۶۹,۰۰۰
وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۴۶,۰۰۰
سمند SE یورو ۴ ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۸۷,۰۰۰
سمند LX ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۲۷,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند EF7 یورو ۴ ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۴۷,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸,۴۳۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۶۵,۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰,۴۶۷,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7 ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی ناموجود
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ناموجود
پژو GLX 405 یورو ۴ ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ ۲۷,۴۸۰,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۱۱۰,۰۰۰
پژو SLX 405 موتور TU5 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۲۰,۰۰۰
پژو پارس سال ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳۲,۵۵۴,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ۳۴,۰۸۱,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۹۹,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX . موتور XUM ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۲۲۵,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ ناموجود
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 ناموجود
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ ۳۷,۸۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵,۷۳۹,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 ناموجود ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 ۳۶,۸۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ناموجود ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ناموجود ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رانا EL . TU5 ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۰۰,۰۰۰
رانا LX . TU5 ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰,۷۵۶,۰۰۰
رنو تندر E1 ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۵۰,۰۰۰
رنو تندر E2 ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۵۲,۰۰۰
رنو تندر E2 دوگانه سوز ناموجود
رنو تندر اتوماتیک E2 ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶,۴۷۴,۰۰۰
وانت دیزل – فوتون ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۳۸۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۷۲,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۳,۷۳۹,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
پراید ۱۵۱ SL ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE ۱۸,۷۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۶۶,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۵۷,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۱۹,۹۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۷۹,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۶۶,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۸۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE
پراید ۱۴۱ SX ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۱,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۳۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۴۹۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۴۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SX ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۵۶,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۶۴,۰۰۰
پراید SL 131 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۶۲,۰۰۰
پراید SL 131 گازسوز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۴۹,۰۰۰
پراید SX 131 ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۵۵,۰۰۰
پراید SE 131 ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۹۲,۰۰۰
پراید SE 131 گازسوز ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۹۲,۰۰۰
پراید LE 131 ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۴۹,۰۰۰
پراید LE 131 گازسوز ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۴۰,۰۰۰
پراید EX 131 ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۴۲,۰۰۰
پراید EX 131 گازسوز ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۶۷,۰۰۰
پراید TL 131 ۱۷,۶۰۰,۰۰۰
پراید TL 131 گازسوز ۱۹,۶۰۰,۰۰۰
تیبا دوگانه سوز ۲۴,۹۰۰,۰۰۰
تیبا LX یورو ۴ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۵۱۰,۰۰۰
تیبا EX ۲۱,۴۰۰,۰۰۰
تیبا SX یورو ۴ ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰,۹۶۰,۰۰۰
تیبا هاچ بک SX ناموجود
وانت زامیاد ۲۴ ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ ۲۲,۸۸۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ دیزل ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۲۲۵,۰۰۰
وانت شوکا ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۷۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶,۴۲۰,۰۰۰
سیتروئن زانتیا
سیتروئن C5 ناموجود
اس ۳۰۰ ناموجود ۶۹,۹۰۰,۰۰۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
کولیوس تیپ ۵ ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰
کولیوس تیپ ۶ ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۶۱۰,۰۰۰
مورانو ۲۰۱۲ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ناموجود
نیسان تینا HIGH ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۱۵۹,۰۰۰
نیسان تینا MID ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ناموجود
نیسان قشقایی HIGH ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
ماکسیما . مولتی مدیا ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۸۹,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۸۱,۰۰۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۷۷۶,۰۰۰
رنو تندر E1 یورو ۴ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
رنو تندر E2 ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۵۷,۰۰۰
پارس تندر . اتاق جدید ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ ۳۷,۹۹۴,۰۰۰
پیکاپ تک کابین ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۴۵۷,۰۰۰
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ناموجود ۶۵,۰۷۲,۰۰۰

کرمان خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
هیوندای آوانته اتوماتیک ناموجود
هیوندای آوانته معمولی ناموجود
هیوندای ورنا اتوماتیک ناموجود
هیوندای ورنا معمولی ناموجود
لیفان ۵۲۰ آی ناموجود
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ ناموجود
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۵۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۶۰,۰۰۰
جک J5 ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰
جک J5 اتوماتیک ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۹۰۰,۰۰۰
لیفان X60 ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لوبو ناموجود

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۶۶۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۶۶۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
بسترون . آسا B50 ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۱,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶۹,۷۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
MVM 110 چهار سیلندر ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک ۲۷,۸۰۰,۰۰۰
MVM 110 سه سیلندر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
MVM 530 ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 هاچ بک ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 صندوقدار ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تیگو _ X33 ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰

راین

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس C30 اتوماتیک ۵۴,۶۰۰,۰۰۰

زاگرس خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده اتوماتیک ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ویرا

مرتب خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
گک گونو – G5 ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
گک گونو – GX5 ناموجود ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۱,۵۰۰,۰۰۰
ون MPX
هرور
کاکی ۵ ناموجود ۳۴,۵۰۰,۰۰۰

دیار خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
وینگل ۳ تک کابین
وینگل ۳ دو کابین ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
وینگل ۵ تک کابین به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶۰,۳۰۰,۰۰۰
هاوال M4 به زودی
هاوال H6 ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سنوا ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سابرینا E150 صندوق دار ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ ۵۷,۹۰۰,۰۰۰
سابرینا E150 هاچ بک ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ ۵۸,۴۰۰,۰۰۰

 

 

0

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً حاصل جمع زیر را به عدد را قرار بدهید. *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

[خاطره ۱۳۹۲] معرفی سایت تکفارس در شبکه سه

سایت تکفارس به عنوان یکی از وب سایت