خودشفای پلاستیکی

خودشفای پلاستیکی

- درتکنولوژی آینده
39
۰

ماده ای که درعرض 1دقیقه سرواخ را پرمیکند.
Self-healing plastic

موجودات زنده زمین دیگرلازم نیست نگران زخم های عمیق وغیرعمیق خودباشند هرگونه اسیب به پوست شما ولخته شدن خون رااین ماده به خوبی ترمیم میکندوبه عنوان پوست جدید میتوان ازان استفاده کرد.دانشمندان مشغول کاردرمواددرحال توسعه برای مصارف عمومی هستنداما تاحال فقط دراندازه های میکروسکوپی توانایی تولید دارند.
محققان دانشگاه ایلینویزنوعی پلاستیک ساخته اندکه قادربه درمان ترک هایی درتمام اندازه ها است این پلاستیک حتی سوراخ هایی با قطر1.3اینچ را در20دقیقه درمان میکند.درسیستم گردش خون شبکه ای ازکانال های کوچک که فقط 330میکرومترهستند وجوددارد هنگام زخم شدن این کانال پاره می شوند این ماده خودرا با موادسازنده پوست ترکیب میکندوزخم را ترمیم میکند.البته این عملیات شیمیایی به شکل ژله نیمه جامد وصله سوراخ را پرمیکنند. چنددقیقه بعدژل سفت شده ودریک قطعه جامدداخل زخم شکل خودرا میگیردبه این ترتیب وصل پرشده وسرواخ ترمیم شده بااینکه این روند کنداست اما کشف این ماده خود جای تعجب داردپس از زمان تعمیرمناطق ترمیم شده حدود62درصدازقدرت اولیه خود که بیش ازاندازه کافی برای نگه داشتن یک جسم سالم است بدست می اورنداین ماده درشریط زیستی مختلف امتحان شده وموثرواقع شده این ماده نسبت به رطوبت ،گردوخاک نیز مقاوم است.
تیم های مختلف درحال کاربربرروی این ماده هستند تابتوانندان را برای زخم هایی با عمق بیشتر تولید کنند.یمجموعه ای ازترک ها ممکن به کندی پرشوند چون باید به تمام درزها نفوذکنداما یه زخم یکنواخت براحتی پرمی شود.امید است که روزی برسد این مواد براحتی تولید ومورداستفاده قراربگیرندتاخیلی ها جان خودراازدست ندهند بخاطرزخمی ساده .

0

ارسال یک دیدگاه

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

اپل اپدیت جدید iOS7رابرایipadوiphoneمنتشرکرد

اپل آخرین به روز رسانی سیستم عامل تلفن