قیمت روز انواع تلویزیون ( ۱۴ خرداد )

قیمت روز انواع تلویزیون ( ۱۴ خرداد )

- دراخبار تکنولوژی, راهنمای خرید
68
دیدگاه‌ها برای قیمت روز انواع تلویزیون ( ۱۴ خرداد ) بسته هستند
قیمت روز انواع تلویزیون ( 14 خرداد )

در ادامه می توانید قیمت روز انواع تلویزیون های موجود در بازار را مشاهده نمایید . قیمت ها بروز شده در تاریخ ۱۴ خرداد ماه صورت گرفته است .

Samsung

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
Samsung 40EH6030 دارد ۴۰ ۱,۷۷۰,۰۰۰
Samsung 46F5000 ندارد ۴۶ ۲,۱۸۰,۰۰۰
Samsung 55F6400 ندارد ۵۵ ۴,۳۶۰,۰۰۰
Samsung 40F5000 ندارد ۴۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰
Samsung 46F6400 دارد ۴۶ ۲,۹۵۰,۰۰۰
Samsung 55F8000 دارد ۵۵ ۷,۵۹۰,۰۰۰
Samsung 46F6100 ندارد ۴۶ ۲,۵۸۰,۰۰۰
Samsung 40F6100 دارد ۴۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰
Samsung 46F5500 ندارد ۴۶ ۲,۴۳۰,۰۰۰
Samsung 40F5500 ندارد ۴۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰
Samsung 46F5300 ندارد ۴۶ ۲,۲۸۰,۰۰۰
Samsung 40F5300 ندارد ۴۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
Samsung LED 55ES7770 دارد ۵۵ ۰
Samsung 43F4500 ندارد ۰
Samsung LED 46ES7770 دارد ۴۶
Samsung 50F5500 ندارد ۵۰ ۰
Samsung LED 40ES7770 دارد ۴۰ ۴,۰۵۰,۰۰۰
Samsung LED 55ES6980 دارد ۵۵ ۰
Samsung LED 46ES6980 دارد ۴۶ ۰
Samsung LED 40ES6980 دارد ۴۰ ۰
Samsung LED 46ES6960 دارد ۴۶ ۰
Samsung LED 40ES6960 دارد ۴۰ ۰
Samsung LED 55ES6950 دارد ۵۵ ۶,۵۰۰,۰۰۰
Samsung LED 46ES6950 دارد ۴۶
Samsung LED 40ES6950 دارد ۴۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰

Sony

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
Sony 55HX750 دارد ۵۵ ۵,۲۲۰,۰۰۰
Sony 40EX430 ندارد ۴۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
Sony 40R470 ندارد ۴۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰
Sony 32HX750 دارد ۳۲ ۱,۵۷۰,۰۰۰
Sony 46R450 ندارد ۴۶ ۲,۰۷۰,۰۰۰
Sony 42R450 ندارد ۴۲ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Sony 70R550 دارد ۷۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
Sony 46BX450 ندارد ۴۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Sony 60R550 دارد ۶۰ ۵,۸۸۰,۰۰۰
Sony 40BX450 ندارد ۴۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
Sony 55W900 دارد ۵۵ ۷,۰۳۰,۰۰۰
Sony 46W900 دارد ۴۶
Sony 50W700 ندارد ۵۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰
Sony 50W700 ندارد ۵۰ ۳,۵۴۰,۰۰۰
Sony 47W804 دارد ۴۷ ۳,۲۹۰,۰۰۰
Sony 46W700 ندارد ۴۶ ۲,۷۹۰,۰۰۰
Sony 46W700 ندارد ۴۶ ۳,۲۲۰,۰۰۰
Sony 42W804 دارد ۴۲ ۲,۵۶۰,۰۰۰
Sony 42W670 ندارد ۴۲ ۱,۸۷۰,۰۰۰
Sony 48W600B ندارد ۴۸ ۳,۲۷۰,۰۰۰
Sony 55W904 دارد ۵۵ ۷,۱۳۰,۰۰۰
Sony 47W800 دارد ۴۷ ۳,۲۸۰,۰۰۰
Sony 32W670 ندارد ۳۲ ۱,۳۶۰,۰۰۰
Sony 40W600B ندارد ۴۰ ۲,۲۶۰,۰۰۰
Sony 46W904 دارد ۴۶ ۴,۷۹۰,۰۰۰
Sony 42W800 دارد ۴۲ ۲,۵۸۰,۰۰۰
Sony 32EX330 ندارد ۳۲ ۹۹۰,۰۰۰
Sony 55EX630 ندارد ۵۵ ۳,۵۸۰,۰۰۰
Sony 55X9004 دارد ۵۵ ۱۴,۹۰۰,۰۰۰
Sony 55HX925 دارد ۵۵ ۱۲,۳۵۰,۰۰۰
Sony 32EX650 ندارد ۳۲ ۱,۳۵۰,۰۰۰
Sony 46EX430 ندارد ۴۶ ۲,۰۱۰,۰۰۰
Sony 55EX630 ندارد ۵۵ ۳,۲۵۰,۰۰۰
Sony 55HX855 دارد ۵۵ ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
Sony 60EX640 ندارد ۶۰ ۵,۱۲۰,۰۰۰
Sony 46R470 ندارد ۴۶ ۲,۲۲۰,۰۰۰
Sony KDL-32W670A ندارد ۳۲ ۱,۳۲۰,۰۰۰
Sony KDL-55W804 دارد ۵۵ ۵,۲۲۰,۰۰۰
Sony KDL-32R420 دارد ۱,۵۵۰,۰۰۰
Sony KDL-42R500 دارد ۴۲ ۱,۸۸۰,۰۰۰
Sony KDL-47R500 دارد ۴۷ ۲,۹۰۰,۰۰۰
Sony KDL-42W670A ندارد ۴۲ ۰

X.Vision

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
X.VISION LED LE-46KD40 ۴۶ ۳,۳۰۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-42KD40 ۴۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-29D20 ۲۹ ۹۸۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-22D20 ۲۱ ۵۵۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-42KD30 ۴۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-24D10 ۲۴ ۶۸۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-24D20 ۲۳ ۶۷۰,۰۰۰
X.VISION LED 47K3D100 ۴۷ ۳,۱۵۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-32KD20 ۳۲ ۱,۲۰۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-42KD20 ۴۲ ۰
X.VISION LED LE-32KD30 ۳۲ ۱,۳۲۰,۰۰۰

LG

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
LG 42LN5720 LED ندارد ۱,۹۰۰,۰۰۰
LG 50LA6600 دارد ۵۰ ۳,۴۷۰,۰۰۰
LG 42LN5100 LED ندارد ۱,۵۳۰,۰۰۰
LG 60LA8600 دارد ۶۰ ۷,۲۴۰,۰۰۰
LG LED 42LN5130 ندارد ۱,۷۳۰,۰۰۰
LG 47LA620 دارد ۴۷ ۲,۵۵۰,۰۰۰
LG 55LA64000 LED دارد ۴,۷۷۰,۰۰۰
LG 42LA6130 دارد ۴۲ ۱,۹۸۰,۰۰۰
LG 55LA8600 دارد ۵۵ ۵,۶۳۰,۰۰۰
LG 60LA6210 LED دارد ۵,۴۰۰,۰۰۰
LG 47LN5700 ندارد ۴۷ ۲,۶۳۰,۰۰۰
LG 47LA9600 LED دارد ۴,۷۲۰,۰۰۰
LG 50LN540V ندارد ۵۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰
LG 47LA6210 LED دارد ۳,۰۸۰,۰۰۰
LG 42LN575 ندارد ۴۲
LG 47LA6400 LED دارد ۳,۱۴۰,۰۰۰
LG 47LN5420 ندارد ۴۷ ۲,۵۲۰,۰۰۰
LG 47LA6600 دارد ۴۷ ۳,۳۶۰,۰۰۰
LG 42LA8600 LED دارد ۳,۱۲۰,۰۰۰
LG 50LN5420 ندارد ۵۰
LG 55LA6600 دارد ۵۵ ۴,۲۶۰,۰۰۰
LG 42LA7400 LED دارد ۲,۹۰۰,۰۰۰
LG 39LN5420 ندارد ۳۹ ۱,۴۱۰,۰۰۰
LG 42LN5700 LED ندارد ۲,۰۵۰,۰۰۰
LG 60PN6500 دارد ۶۰ ۳,۴۱۰,۰۰۰
LG LED 3D Smart TV 42LM67100 دارد ۴۲ ۰
LG Plasma 50PN45000 دارد ۵۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
LG 55LA7400 دارد ۵۵ ۴,۷۷۰,۰۰۰
LG LED 42LM66100 دارد ۳,۲۰۰,۰۰۰
LG 47LA7400 دارد ۴۷ ۳,۵۸۰,۰۰۰
LG LED 42LN5420 ندارد ۴۲ ۱,۶۲۰,۰۰۰
LG 42LA62100 دارد ۲,۴۰۰,۰۰۰
LG 47LA8600 دارد ۴۷ ۳,۹۳۰,۰۰۰
LG 55LA62100 دارد شهر دیجیتال
LG LED 32LN5420 ندارد ۳۲ ۸۸۰,۰۰۰
LG 42LA64000 دارد ۰
LG 42LA6600 دارد ۴۲ ۲,۷۴۰,۰۰۰
LG LCD 32CS4600 ندارد ۳۲ ۰
LG LCD 32CS4800 ندارد ۳۲ ۰
LG LCD 42CS4600 ندارد ۴۲ ۰
LG LED 32LS34000 دارد ۳۲ ۰

Panasonic

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
۵۰VT50 دارد ۵۰ ۷,۶۹۰,۰۰۰
۴۷ET5M دارد ۴۷ ۳,۰۳۰,۰۰۰
۴۲ET5 دارد ۴۲ ۲,۷۲۰,۰۰۰
Panasonic LED TH-L37DT30 دارد ۳۷
Panasonic LED TH-L32DT30 دارد ۳۲ ۲,۳۵۰,۰۰۰

Sharp

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
LC-60LE9400X دارد ۶۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
LC-60LE6400X دارد ۶۰ ۷,۸۸۰,۰۰۰
LC-46LE8300X دارد ۴۶ ۳,۹۵۰,۰۰۰
LC-40LE8300X دارد ۴۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰

 

 

0

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

[خاطره ۱۳۹۲] معرفی سایت تکفارس در شبکه سه

سایت تکفارس به عنوان یکی از وب سایت