فهرست به روز رسانی های جدید سامسونگ منتشر شد

فهرست به روز رسانی های جدید سامسونگ منتشر شد

سامسونگ فهرست جدید ترین به روز رسانی های خود برای گوشی های مختلف را اعلام کرده است. در ادامه ی این خبر و جزئیات آن با تکفارس همراه باشید.

سامسونگ تعداد بسیار زیادی گوشی و تبلت در بازار عرضه کرده است و به طور مرتب و معین به روز رسانی های نرم افزاری برای این گوشی ها منتشر می کند. این به روز رسانی ها ممکن است شامل به روز رسانی های بزرگ و حجیم مثل به روز رسانی هایی که یه نسخه جدید از سیستم عامل را به همراه می آورند باشد و یا به روز رسانی های کوچک که کمی پایداری دستگاه را بهبود بخشیده و تعدادی باگ را رفع می کنند. به روز رسانی های سامسونگ برای گوشی های مختلف هر روزه در مناطق مختلف جهان عرضه می شوند و شما با مشاهده ی فهرست زیر می توانید بفهمیدکه کدام به روز رسانی در 24 ساعت گذشته برای کدام گوشی منتشر شده است.

شما می توانید با سر زدن به این سایت و وارد کردن نوع و مدل گوشی خود اقدام به دانلود این به روز رسانی ها بکنید.

در زیر می توانید فهرست جدید ترین به روز رسانی های سامسونگ را مشاهده کنید:

Country (Product Code) Model Model Name Version PDA
Algeria(TMC) GT-I9060I GALAXY GRAND Neo Plus 4.4.4 I9060IXXU0APG1
Argentina(ARO) SM-J710MN Galaxy J7 ⑥ 6.0.1 J710MNUBU1API5
Australia (Telstra)(TEL) SM-R750B Gear S 2.2.1.4 R750BVJU2BPI1
Austria (A1)(MOB) SM-G903F Galaxy S5 neo 6.0.1 G903FXXU1BPD4
Austria (A1)(MOB) SM-G903F Galaxy S5 neo 6.0.1 G903FXXU1BPI1
Baltic(SEB) SM-G355HN GALAXY CORE2 4.4.2 G355HNXXU0API2
Baltic(SEB) SM-T805 GALAXY Tab S 6.0.1 T805XXU1CPH5
Baltic(SEB) SM-G355HN GALAXY CORE2 4.4.2 G355HNXXU0APF1
Bosnia and Herzegovina(TEB) SM-J320FN 5.1.1 J320FNXXU0APH1
Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM)(BHT) SM-G355HN GALAXY CORE2 4.4.2 G355HNXXS0APH1
Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM)(BHT) SM-G355HN GALAXY CORE2 4.4.2 G355HNXXU0APF1
Bulgaria(BGL) SM-T116 GALAXY Tab3 Lite 4.4.4 T116XXU0APH5
Bulgaria(BGL) SM-T116 GALAXY Tab3 Lite 4.4.4 T116XXU0APE1
Bulgaria (VVT)(VVT) SM-G355HN GALAXY CORE2 4.4.2 G355HNXXS0APH1
Bulgaria (VVT)(VVT) SM-G355HN GALAXY CORE2 4.4.2 G355HNXXU0APF1
Canada (Globalive Wind Mobile)(GLW) SM-N910W8 GALAXY Note4 6.0.1 N910W8VLU1DPE2
Chile (Claro)(CHL) SM-G930F Galaxy S7 6.0.1 G930FXXU1BPH8
Chile (Telefonica)(CHT) SM-G900M GALAXY S5 5 G900MUBU1BOK3
Chile (Telefonica)(CHT) SM-G900M GALAXY S5 6.0.1 G900MUBU1CPE3
Colombia (Movistar)(COB) SM-A300M GALAXY A3 5.0.2 A300MUBU1BPB2
Colombia (Movistar)(COB) SM-A300M GALAXY A3 5.0.2 A300MUBS1BPH7
Croatia (TELE2)(TWO) SM-G355HN GALAXY CORE2 4.4.2 G355HNXXU0API2
Croatia (TELE2)(TWO) SM-G355HN GALAXY CORE2 4.4.2 G355HNXXU0APF1
Croatia (VIPNET)(VIP) SM-G903F Galaxy S5 neo 6.0.1 G903FXXU1BPI1
Croatia (VIPNET)(VIP) SM-G903F Galaxy S5 neo 6.0.1 G903FXXU1BPD4
Czech Republic (O2C)(O2C) SM-G903F Galaxy S5 neo 6.0.1 G903FXXU1BPF4
France(XEF) SM-G903F Galaxy S5 neo 6.0.1 G903FXXU1BPJ1
France (Orange)(FTM) SM-G901F GALAXY S5 5.0.2 G901FXXU1BOC4
France (Orange)(FTM) SM-G901F GALAXY S5 6.0.1 G901FXXU1CPH5
France (SFR)(SFR) SM-A510F Galaxy A5 ⑥ 6.0.1 A510FXXU2BPH3
France (SFR)(SFR) SM-N910F GALAXY Note4 6.0.1 N910FXXU1DPI1
France (SFR)(SFR) SM-N910F GALAXY Note4 6.0.1 N910FXXU1DPE1
Germany(DBT) SM-T800 GALAXY Tab S 5.0.2 T800XXU1BOJ1
Germany(DBT) SM-T800 GALAXY Tab S 6.0.1 T800XXU1CPHF
Germany(DBT) SM-T813 6.0.1 T813XXU2APJ1
Germany (O2)(VIA) SM-J100H Galaxy J1 4.4.4 J100HXCU0API1
Germany (O2)(VIA) SM-J100H Galaxy J1 4.4.4 J100HXCU0APE3
Greece(EUR) SM-G355HN GALAXY CORE2 4.4.2 G355HNXXS0APH1
Greece(EUR) SM-A310F Galaxy A3 ⑥ 6.0.1 A310FXXU2BPH8
Greece(EUR) SM-J100H Galaxy J1 4.4.4 J100HXCS0APH3
Greece(EUR) SM-J100H Galaxy J1 4.4.4 J100HXXU0API5
Greece(EUR) SM-G355HN GALAXY CORE2 4.4.2 G355HNXXU0APF1
Guatemala(TGU) SM-G935F Galaxy S7 edge 6.0.1 G935FXXU1BPH8
Guatemala(TGU) SM-G930F Galaxy S7 6.0.1 G930FXXU1BPH8
Hungary(XEH) SM-T805 GALAXY Tab S 5.0.2 T805XXU1BOJ1
Hungary(XEH) SM-T805 GALAXY Tab S 6.0.1 T805XXU1CPH5
India(INS) SM-A800I Galaxy A8 6.0.1 A800IXXU2BPJ1
India(INS) SM-G313H GALAXY ACE NXT 4.4.2 G313HDDS0APJ1
India(INS) SM-G313H GALAXY ACE NXT 4.4.2 G313HDDS0API2
India(INU) SM-G313H GALAXY ACE NXT 4.4.2 G313HDDS0API2
India(INU) SM-G313H GALAXY ACE NXT 4.4.2 G313HDDS0APJ1
Iraq(MID) SM-J320F Galaxy J3 5.1.1 J320FXXU0API3
Iraq(MID) GT-I9060I GALAXY GRAND Neo Plus 4.4.4 I9060IXXU0APG1
Ireland (Meteor)(MET) SM-G903F Galaxy S5 neo 6.0.1 G903FXXU1BPF4
Italy(ITV) SM-G355HN GALAXY CORE2 4.4.2 G355HNXXS0APH1
Italy(ITV) SM-G355HN GALAXY CORE2 4.4.2 G355HNXXU0APF1
Italy (Wind)(WIN) SM-N910F GALAXY Note4 6.0.1 N910FXXU1DPI1
Italy (Wind)(WIN) SM-N910F GALAXY Note4 6.0.1 N910FXXU1DPE1
Kazakhstan(SKZ) SM-T116 GALAXY Tab3 Lite 4.4.4 T116XXU0APH5
Kazakhstan(SKZ) SM-T116 GALAXY Tab3 Lite 4.4.4 T116XXU0APE1
Mauritius(MRU) SM-J320F Galaxy J3 5.1.1 J320FXXU0API3
Mexico (Telcel)(TCE) SM-T113NU GALAXY Tab E 4.4.4 T113NUUBU0API1
Mexico (Telcel)(TCE) SM-T700 GALAXY TabS 6.0.1 T700XXU1CPH9
Mexico (Telcel)(TCE) SM-T113NU GALAXY Tab E 4.4.4 T113NUUBU0APH2
Morocco (MAT)(MAT) SM-N910C GALAXY Note4 6.0.1 N910CXXU2DPF6
Morocco (MAT)(MAT) SM-N910C GALAXY Note4 6.0.1 N910CXXU2DPI5
Morocco (MWD)(MWD) SM-J500H Galaxy J5 6.0.1 J500HXXU1BPJ3
Open Austria(ATO) SM-T800 GALAXY Tab S 6.0.1 T800XXU1CPHF
Pakistan (PAK)(PAK) GT-I9060I GALAXY GRAND Neo Plus 4.4.4 I9060IXXU0APG1
Philippines (Open Line)(XTC) SM-G600FY GALAXY On7 5.1.1 G600FYXXU1API3
Poland(XEO) SM-G355HN GALAXY CORE2 4.4.2 G355HNXXU0APF1
Poland(XEO) SM-G355HN GALAXY CORE2 4.4.2 G355HNXXS0APH1
Poland (PLUS)(PLS) SM-J100H Galaxy J1 4.4.4 J100HXCU0APE3
Poland (PLUS)(PLS) SM-A500FU GALAXY A5 6.0.1 A500FUXXU1CPH3
Poland (PLUS)(PLS) SM-N910F GALAXY Note4 6.0.1 N910FXXU1DPE1
Poland (PLUS)(PLS) SM-A500FU GALAXY A5 5.0.2 A500FUXXU1BOL2
Poland (PLUS)(PLS) SM-N910F GALAXY Note4 6.0.1 N910FXXU1DPI1
Poland (PLUS)(PLS) SM-J100H Galaxy J1 4.4.4 J100HXCS0APH3
Romania (Vodafone)(CNX) SM-G903F Galaxy S5 neo 6.0.1 G903FXXU1BPI1
Romania (Vodafone)(CNX) SM-G903F Galaxy S5 neo 6.0.1 G903FXXU1BPD4
Russia(SER) SM-T116 GALAXY Tab3 Lite 4.4.4 T116XXU0APE1
Russia(SER) SM-T116 GALAXY Tab3 Lite 4.4.4 T116XXU0APH5
Saudi Arabia(KSA) SM-J320F Galaxy J3 5.1.1 J320FXXU0API3
Saudi Arabia(ACR) GT-I9060I GALAXY GRAND Neo Plus 4.4.4 I9060IXXU0APG1
Slovenia(SIO) SM-T116 GALAXY Tab3 Lite 4.4.4 T116XXU0APH5
Slovenia(SIO) SM-T116 GALAXY Tab3 Lite 4.4.4 T116XXU0APE1
Slovenia (Mobitel)(MOT) SM-T805 GALAXY Tab S 5.0.2 T805XXU1BOJ1
Slovenia (Mobitel)(MOT) SM-T805 GALAXY Tab S 6.0.1 T805XXU1CPH5
Slovenia (Si.mobil)(SIM) SM-G903F Galaxy S5 neo 6.0.1 G903FXXU1BPI1
South Africa (XFM)(XFM) SM-N910C GALAXY Note4 6.0.1 N910CXXU2DPF6
South Africa (XFM)(XFM) SM-N910C GALAXY Note4 6.0.1 N910CXXU2DPI5
South East Europe(SEE) SM-G355HN GALAXY CORE2 4.4.2 G355HNXXU0APF1
South East Europe(SEE) SM-G355HN GALAXY CORE2 4.4.2 G355HNXXU0API2
Spain(PHE) SM-J320FN 5.1.1 J320FNXXU0API4
Sweden(VDS) SM-G903F Galaxy S5 neo 6.0.1 G903FXXU1BPF4
Trinidad and Tobago(EON) SM-T113NU GALAXY Tab E 4.4.4 T113NUUBU0API1
Trinidad and Tobago(EON) SM-T113NU GALAXY Tab E 4.4.4 T113NUUBU0AOJ2
Trinidad and Tobago(TTT) SM-G531H GALAXY GRAND Prime 5.1.1 G531HUBU0APE2
Trinidad and Tobago(TTT) SM-G531H GALAXY GRAND Prime 5.1.1 G531HUBU0API1
United Arab Emirates(XSG) GT-I9060I GALAXY GRAND Neo Plus 4.4.4 I9060IXXU0APG1
United Kingdom(VIR) SM-A500FU GALAXY A5 6.0.1 A500FUXXU1CPH3
United Kingdom(VIR) SM-A500FU GALAXY A5 5.0.2 A500FUXXU1BOJ6
United Kingdom (EE) (EVR) SM-A500FU GALAXY A5 5.0.2 A500FUXXU1BOJ6
United Kingdom (EE) (EVR) SM-G901F GALAXY S5 5.0.2 G901FXXU1BOK2
United Kingdom (EE) (EVR) SM-A500FU GALAXY A5 6.0.1 A500FUXXU1CPH3
United Kingdom (EE) (EVR) SM-G901F GALAXY S5 6.0.1 G901FXXU1CPHA
United Kingdom (H3G)(H3G) SM-J100H Galaxy J1 4.4.4 J100HXCU0APE3
United Kingdom (H3G)(H3G) SM-J100H Galaxy J1 4.4.4 J100HXCU0API1
United Kingdom (Vodafone)(VOD) SM-A310F Galaxy A3 ⑥ 6.0.1 A310FXXU2BPI8
Unknown(CHX) SM-G930F Galaxy S7 6.0.1 G930FXXU1BPH8
Unknown(BVO) SM-J710MN Galaxy J7 ⑥ 6.0.1 J710MNUBU1API5
Unknown(ANP) SM-G903F Galaxy S5 neo 6.0.1 G903FXXU1BPF4
Unknown(ALE) SM-J710MN Galaxy J7 ⑥ 6.0.1 J710MNUBU1API5
Unknown(XNZ) SM-T705Y GALAXY TabS 6.0.1 T705YDOU1CPI4
Unknown(MTZ) SM-N910C GALAXY Note4 6.0.1 N910CXXU2DPI5
Unknown(XNZ) SM-T705Y GALAXY TabS 5.0.2 T705YDOU1BOK1
Unknown(MTZ) SM-N910C GALAXY Note4 6.0.1 N910CXXU2DPF6

منبع:sammobile.com

0

1 نظر

ارسال یک دیدگاه

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نقد و بررسی Nokia 6

حدس بزنید که چه شرکتی به بازار برگشته