قیمت رسمی خودرو های وارداتی و داخلی

قیمت رسمی خودرو های وارداتی و داخلی

- دراخبار تکنولوژی
125
۰

قیمت رسمی خودرو های وارداتی و داخلی

در زیر می توانید قیمت انواع خودرو های تولید داخل و خارج موجود در بازار ایران را را مشاهده کنید ، لازم به ذکر است قیمت ها به تومان است . ( بروز رسانی در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۷ ساعت ۱۹:۰۲ )

قیمت رسمی خودرو های وارداتی و داخلی

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو مشخصات خودرو کارخانه تولید کننده
۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ وانت باردو ایران خودرو
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی مشخصات خودرو
۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰ ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ SE سمند
SE سمند پایه گازسوز
۲۴٫۸۵۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰  دوگانه سوز با ایربگ LX سمند
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ LX سمند
ELX سمند سورن
۳۴٫۴۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن مشخصات خودرو
۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند مشخصات خودرو
EF7 سمند مالتی پلکس
۲۵٫۶۹۰٫۰۰۰ ۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰ EF7 سمند پایه گازسوز
سمند سریر مشخصات خودرو
۲۲٫۱۸۰٫۰۰۰ ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ GLX 405 پژو
GLX 405 . TU5 پژو
GLX 405 . XUM پژو
۲۳٫۶۶۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX پژو
۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو مشخصات خودرو
۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
پژو پارس معمولی
۲۸٫۲۸۰٫۰۰۰ ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
پژو پارس سال / دوگانه سوز
۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰ ۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال مشخصات خودرو
پژو پارس سال سفارشی
۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ LX TU5 پژو پارس
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس مشخصات خودرو
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس آپشن جدید
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک مشخصات خودرو
EF7 پژو پارس سال / موتور
EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷  دنده ای مشخصات خودرو
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا مشخصات خودرو
رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ E1 تندر مشخصات خودرو
E1 تندر اتوماتیک
E1 تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر مشخصات خودرو
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ
E2 تندر اتوماتیک
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن مشخصات خودرو
۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ مشخصات خودرو
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ مشخصات خودرو
۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول مشخصات خودرو
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ EX .پراید مشخصات خودرو سایپا
۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ LE .پراید
۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SX .پراید
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰    گازسوز SL ۱۳۲ .پراید
۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL .پراید
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ EX .پراید مشخصات خودرو
۱۴۱ LE.پراید
۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SX.پراید
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SL.پراید
۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ EX .پراید مشخصات خودرو
۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ LE .پراید
۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SX .پراید
۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SL .پراید
۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار
۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید گازسوز
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز
۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید مشخصات خودرو
۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SX .پراید
۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ LE .پراید
۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ EX .پراید
SL تیبا
EX تیبا
LX تیبا
۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ SX تیبا فول مشخصات خودرو
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریو / آپشن دار
ریو اتوماتیک
۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹ مشخصات خودرو
پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ جدید C5 مشخصات خودرو
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲ مشخصات خودرو پارس خودرو
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول مشخصات خودرو
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی مشخصات خودرو
     MID نیسان قشقایی
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سرانزا
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ
۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول مشخصات خودرو
۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید
مگان ۲۰۰۰ دنده ای
۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول مشخصات خودرو
۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 مشخصات خودرو
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 مشخصات خودرو
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پارس تندر . اتاق جدید
پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1
۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 مشخصات خودرو
۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک مشخصات خودرو کرمان خودرو
۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی مشخصات خودرو
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰
لیفان ۵۲۰ آی
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰ مشخصات خودرو
۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ مشخصات خودرو
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک مشخصات خودرو
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار مشخصات خودرو
J5 جی ای سی مشخصات خودرو
۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ X60 مشخصات خودرو
۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ لوبو مشخصات خودرو
۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار گروه بهمن
۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار مشخصات خودرو
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک مشخصات خودرو
۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی
توقف فروش ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ مشخصات خودرو
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول مشخصات خودرو
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین
۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
به زودی  اتوماتیک /B50 مشخصات خودرو
 FAW ون
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
مینی بوس ۲۰ نفره سحر
FVR کامیون ۱۸ تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW 420 کشنده دو محور
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین
۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر مشخصات خودرو مدیران خودرو
۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر مشخصات خودرو
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM 530
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰  MVM 530 مشخصات خودرو
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ هاچ بک / MVM 315 مشخصات خودرو
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ صندوقدار / MVM ۳۱۵
چری ویانا
۶۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ X33 _ تیگو مشخصات خودرو
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی مشخصات خودرو راین
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی مشخصات خودرو
۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک مشخصات خودرو
۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک مشخصات خودرو
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ گریت وال – وینگل
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ زاگرس خودرو
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹ مشخصات خودرو
پروتون ویرا
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی مرتب خودرو
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
G5 مشخصات خودرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت نمایندگی

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو مشخصات خودرو کارخانه تولید کننده
آسان موتور ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ Hyundai
۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۲٫فول ترین آپشن
۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن مشخصات خودرو
۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰  سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ
۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره مشخصات خودرو
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر مشخصات خودرو
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۱  / صفر مشخصات خودرو
۲۱۶٫۷۲۸٫۰۰۰ ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور مشخصات خودرو
۱۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس ۲۰۱۱ مشخصات خودرو
۲۹۶٫۳۴۱٫۰۰۰ ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید مشخصات خودرو
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه مشخصات خودرو
۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ مشخصات خودرو
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ i30 هیوندای مشخصات خودرو
۹۳٫۴۲۵٫۰۰۰ ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰   جدید i20 هیوندای مشخصات خودرو
تک ایربگ I20 هیوندای
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰
۱۷۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰     فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان مشخصات خودرو
۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰  فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان
۲۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰   فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز مشخصات خودرو
۱۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ مشخصات خودرو
۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما مشخصات خودرو
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ H1 ون هفت نفره
ایرتویا VXR.V8 لندکروز Toyota
GXR.V6 لندکروز
۳۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند مشخصات خودرو
GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ اف جی کروز . ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید مشخصات خودرو
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ راو ۴ . سفارشی مشخصات خودرو
۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ
۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ
پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول
پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود مشخصات خودرو
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۲ در
پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ
۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول
۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود
۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ هایلوکس دوکابین بلند مشخصات خودرو
هایلوکس دوکابین کوتاه
۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون ۲۰۱۱ مشخصات خودرو
۲۰۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰  GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲
۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰  GLX کمری فول ۲۰۱۲
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  GL کمری ۲۰۱۲
۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX . 2013 کمری اتاق جدید مشخصات خودرو
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ SE . 2013 کمری اتاق جدید
( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید مشخصات خودرو
یاریس صندوق دار مشخصات خودرو
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا
۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ XLI کرولا مشخصات خودرو
ون پریوی
ون هایس
اطلس خودرو ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰  تیپ ۸ / V8 موهاوی Kia Motors
۲۶۴٫۳۱۶٫۰۰۰  V6 موهاوی مشخصات خودرو
۱۹۵٫۵۸۴٫۰۰۰ ۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کامل مشخصات خودرو
۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا . ۲ ایربگ
۲۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ مشخصات خودرو
۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ
اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰
۱۵۱٫۱۰۹٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن ۲٫۰
۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/  ۲ ایربگ ۲٫۴
۱۵۳٫۲۲۴٫۰۰۰ ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/  ۱۰ ایربگ ۲٫۴ مشخصات خودرو
اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰ مشخصات خودرو
اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ مشخصات خودرو
۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ مشخصات خودرو
۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳
۱۰۷٫۷۶۹٫۰۰۰ ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۱۶۰۰
۱۱۷٫۲۷۷٫۰۰۰ ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۲۰۰۰ مشخصات خودرو
۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکانتو مشخصات خودرو
۱۱۷٫۳۶۵٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کارنز
۱۰۲٫۴۸۳٫۰۰۰ ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۱۶۰۰ سی سی فول
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۲۰۰۰ سی سی فول مشخصات خودرو
پرشیا خودرو ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۰ B.M.W
۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۳
۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۸
۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲۸
۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ NEW ۳۲۰
کروک ۳۲۰
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کروک ۳۳۵
۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۳۰٫ Cabriolet
۶۴۰ . Coupe
۷۵۰ LI
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 20I
۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 23I
۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 28I
۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 30I
۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 35I
۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ M6 AC SCHNITZER
X1 – ۱٫۸
۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X1 – ۲٫۰
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X1 – ۲٫۸
۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X3 – 3.5
۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X3 – 2.8 مشخصات خودرو
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X3 – 2.0
۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X6 – 5 litere
X6 – 5 litere.Human
۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X6 – 3.5 litere مشخصات خودرو
ستاره ایران ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ Mercedes-Benz
۲۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۲۰۰ – مانیتور کوچک
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۰۰
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۵۰
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ B180
۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۲۰۰
۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۰۰
۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰
۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ کروک
۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ . سری کوپه
۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۳۵۰
۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
اس ۵۵۰
۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GLK . AMG . 350
۴۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال کی ۳۵۰
۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۵۰۰
۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۳۵۰
۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۳۵۰
۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال ۵۰۰
۶۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۰۰
۶۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۵۰
معین موتور ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Cayman S Porsche
۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Boxster S مشخصات خودرو
۹۱۱ مشخصات خودرو
۹۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۱۱ New
۶۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۶ سیلندر
۱٫۰۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر توربو
۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر مشخصات خودرو
۹۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو
۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر مشخصات خودرو
۶۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا . ۶ سیلندر
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / فول مشخصات خودرو Lexus
۳۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پاناروما مشخصات خودرو
ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳
۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / فول مشخصات خودرو
۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
جی اس ۴۶۰ مشخصات خودرو
SC 430 COUPE
۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ CT200H / HYBRiD
۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – لانگ
۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – اتومن مشخصات خودرو
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰ / فول کامل مشخصات خودرو
۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰ / کروک
۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ / فول جی تی MG Motor
۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ / فول مگنت
۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ مشخصات خودرو
۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ام جی ۳۵۰ مشخصات خودرو
۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۵۵۰ مشخصات خودرو
رامک خودرو موجود نمی باشد CW700/چیرمن SsangYong
ون رودیوس
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ کایرون مشخصات خودرو
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اکتیون مشخصات خودرو
۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ رکستون جدید مشخصات خودرو
۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ لتیتود فول آپشن مشخصات خودرو Renault
Privilege لتیتود
لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک
(۴CONTROL) لاگونا کوپه
اسکالا
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰  کولیوس/ اتاق جدید مشخصات خودرو
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲ مشخصات خودرو
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 فلوئنس
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ E4 فلوئنس مشخصات خودرو
۵۶٫۹۱۰٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۳ . EC7 مشخصات خودرو GEELY
۵۶٫۹۱۰٫۰۰۰ ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰  هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV مشخصات خودرو
 SC7
آلفا موتور ۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . فول مشخصات خودرو Alfa Romeo
۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول
۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . فول مشخصات خودرو
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . نیمه فول
۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰   فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته مشخصات خودرو Maserati
۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . کواتروپورته مشخصات خودرو
۹۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن کابریو
۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن کابریو اس
۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن توریسمو
۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن توریسمو اس مشخصات خودرو
اسمارت فورتو Other Cars
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ون اویکو
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ASX میتسوبیشی مشخصات خودرو
۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ C70 کروک VOLVO
۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ C30 کروک
۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ C70
۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ C30
0

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً حاصل جمع زیر را به عدد را قرار بدهید. *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

[خاطره ۱۳۹۲] معرفی سایت تکفارس در شبکه سه

سایت تکفارس به عنوان یکی از وب سایت