قیمت خودرو های تولید داخل و وارداتی ( ۱۲ خرداد )

قیمت خودرو های تولید داخل و وارداتی ( ۱۲ خرداد )

- دراخبار تکنولوژی, مقالات
85
۳

قیمت خودرو های تولید داخل و وارداتی ( ۱۲ خرداد )

در زیر می توانید قیمت انواع خودرو های تولید داخل و خارج موجود در بازار ایران را  مشاهده نمایید ، لازم به ذکر است قیمت ها به تومان است . ( بروز رسانی در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۲ ساعت ۱۸:۲۸ )

قیمت خودرو های تولید داخل و وارداتی ( 12 خرداد )

 

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو مشخصات خودرو کارخانه تولید کننده
۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ وانت باردو ایران خودرو
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی مشخصات خودرو
۲۳٫۶۲۰٫۰۰۰ ۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰ SE سمند
SE سمند پایه گازسوز
۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰  دوگانه سوز LX سمند
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ LX سمند
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰  یورو ۴ LX سمند
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX سمند سورن
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰      با تریم بژ ELX سمند سورن
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن مشخصات خودرو
۲۶٫۲۸۰٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند مشخصات خودرو
۲۶٫۵۳۰٫۰۰۰ مالتی پلکس EF7 سمند
۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰ با داشبورد جدید EF7 سمند
۲۷٫۴۴۰٫۰۰۰ ۲۸٫۶۰۰٫۰۰۰  دوگانه سوز EF7 سمند
۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰   دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند
سمند سریر مشخصات خودرو
۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX 405 پژو
GLX 405 . TU5 پژو
GLX 405 . XUM پژو
۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۴۰۵ SLX پژو
۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو مشخصات خودرو
۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
پژو پارس معمولی
۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
پژو پارس سال / دوگانه سوز
۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰ ۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال مشخصات خودرو
پژو پارس سال سفارشی
۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ LX TU5 پژو پارس
۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس مشخصات خودرو
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰   آپشن جدید ELX پژو پارس
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک مشخصات خودرو
EF7 پژو پارس سال / موتور
EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷  دنده ای مشخصات خودرو
۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا مشخصات خودرو
رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ E1 تندر مشخصات خودرو
E1 تندر اتوماتیک
E1 تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر مشخصات خودرو
E2 تندر دوگانه سوز / تیپ
E2 تندر اتوماتیک
۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن مشخصات خودرو
۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ مشخصات خودرو
۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ مشخصات خودرو
۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول مشخصات خودرو
۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ EX .پراید مشخصات خودرو سایپا
۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ LE .پراید
۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SX .پراید
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰    گازسوز SL 132 .پراید
۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL .پراید
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ EX .پراید مشخصات خودرو
۱۴۱ LE.پراید
۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SX.پراید
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SL.پراید
۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ EX .پراید مشخصات خودرو
۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ LE .پراید
۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SX .پراید
۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SL .پراید
۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید گازسوز
۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز
۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید مشخصات خودرو
۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SX .پراید
۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ LE .پراید
۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰ ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ EX .پراید
SL تیبا
EX تیبا
LX تیبا
۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ ۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰ SX تیبا فول مشخصات خودرو
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریو / آپشن دار
ریو اتوماتیک
۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا
۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹ مشخصات خودرو
۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰ ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ جدید C5 مشخصات خودرو
۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲ مشخصات خودرو پارس خودرو
۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول مشخصات خودرو
۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی مشخصات خودرو
     MID نیسان قشقایی
سرانزا
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ
۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول مشخصات خودرو
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید
توقف تولید مگان ۲۰۰۰ دنده ای
توقف تولید ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول مشخصات خودرو
توقف تولید مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 مشخصات خودرو
۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 مشخصات خودرو
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پارس تندر . اتاق جدید
پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 مشخصات خودرو
۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک مشخصات خودرو کرمان خودرو
۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی مشخصات خودرو
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰
لیفان ۵۲۰ آی
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰ مشخصات خودرو
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ مشخصات خودرو
۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک مشخصات خودرو
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار مشخصات خودرو
۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ J5 جی ای سی مشخصات خودرو
۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ X60 مشخصات خودرو
۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ لوبو مشخصات خودرو
۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار گروه بهمن
۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار مشخصات خودرو
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک مشخصات خودرو
۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی
توقف فروش ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ مشخصات خودرو
۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول مشخصات خودرو
۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین
۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
به زودی  اتوماتیک /B50 مشخصات خودرو
 FAW ون
۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مینی بوس ایسوزو مدل سحر
FVR کامیون ۱۸ تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW 420 کشنده دو محور
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین
۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر مشخصات خودرو مدیران خودرو
۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر مشخصات خودرو
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM 530
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰  MVM 530 مشخصات خودرو
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ هاچ بک / MVM 315 مشخصات خودرو
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ صندوقدار / MVM 315
چری ویانا
۶۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ X33 _ تیگو مشخصات خودرو
۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی مشخصات خودرو راین
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی مشخصات خودرو
۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک مشخصات خودرو
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک مشخصات خودرو
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ گریت وال – وینگل
۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ زاگرس خودرو
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹ مشخصات خودرو
پروتون ویرا
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی مشخصات خودرو مرتب خودرو
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
G5 مشخصات خودرو


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت نمایندگی

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو مشخصات خودرو کارخانه تولید کننده
آسان موتور ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ Hyundai
۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۲٫فول ترین آپشن
۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن مشخصات خودرو
۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰  سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ
۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره مشخصات خودرو
۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره
۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر مشخصات خودرو
۱۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۱  / صفر مشخصات خودرو
۲۱۶٫۷۲۸٫۰۰۰ ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور مشخصات خودرو
۱۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید/ دو ایربگ/ گرنجور
۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس ۲۰۱۱ مشخصات خودرو
۲۹۶٫۳۴۱٫۰۰۰ ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید مشخصات خودرو
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه مشخصات خودرو
۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ مشخصات خودرو
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ i30 هیوندای مشخصات خودرو
۸۸٫۲۳۰٫۰۰۰ ۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰   جدید i20 هیوندای مشخصات خودرو
تک ایربگ I20 هیوندای
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰
۱۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰     فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان مشخصات خودرو
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰  فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان
۲۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰   فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز مشخصات خودرو
۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ مشخصات خودرو
۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما مشخصات خودرو
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ H1 ون هفت نفره
وارداتی ۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ VXR.V8 لندکروز Toyota
GXR.V6 لندکروز
۳۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند مشخصات خودرو
GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اف جی کروز . ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید مشخصات خودرو
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ راو ۴ . سفارشی مشخصات خودرو
۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ
۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ
پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول
پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود مشخصات خودرو
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۲ در
پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ
۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول
۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هایلوکس دوکابین بلند مشخصات خودرو
هایلوکس دوکابین کوتاه
۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تویوتا کوپه جی تی ۸۶ مشخصات خودرو
۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون ۲۰۱۱ مشخصات خودرو
۲۰۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰  GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲
۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰  GLX کمری فول ۲۰۱۲
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  GL کمری ۲۰۱۲
۱۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ GL . 2013 کمری اتاق جدید
۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX . 2013 کمری اتاق جدید مشخصات خودرو
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ SE . 2013 کمری اتاق جدید
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید مشخصات خودرو
یاریس صندوق دار مشخصات خودرو
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰  فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا
۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ XLI کرولا مشخصات خودرو
ون پریوی
ون هایس
۲۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰  تیپ ۸ / V8 موهاوی Kia Motors
 V6 موهاوی مشخصات خودرو
۱۹۵٫۵۸۴٫۰۰۰ ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کامل مشخصات خودرو
وارداتی ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا . ۲ ایربگ
۲۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ مشخصات خودرو
وارداتی ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ
اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰
۱۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن ۲٫۰
۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/  ۲ ایربگ ۲٫۴
۱۵۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/  ۱۰ ایربگ ۲٫۴ مشخصات خودرو
اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰ مشخصات خودرو
اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ مشخصات خودرو
۱۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ مشخصات خودرو
وارداتی ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳
۱۰۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۱۶۰۰
۱۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۲۰۰۰ مشخصات خودرو
۶۹٫۱۰۰٫۰۰۰ ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکانتو مشخصات خودرو
۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ کارنز
۹۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۱۶۰۰ سی سی فول
۱۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۲۰۰۰ سی سی فول مشخصات خودرو
پرشیا خودرو ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۰ مشخصات خودرو B.M.W
۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۳
۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۸
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲۸
۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ NEW 320
کروک ۳۲۰
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کروک ۳۳۵
۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۳۰٫ Cabriolet
۶۴۰ . Coupe 2013
۱٫۰۳۰٫۰۰۰۰ ۶۵۰ . Coupe 2013
۷۵۰ LI
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 20I مشخصات خودرو
۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 23I
۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 28I
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 30I
۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 35I
M6 AC SCHNITZER
X1 – 1.8
۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X1 – 2.0 مشخصات خودرو
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X1 – 2.8
۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X3 – 3.5
۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X3 – 2.8 مشخصات خودرو
۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X3 – 2.0
۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X6 – 5 L
X6 – 5 L .Human
۶۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X6 – 3.5 L مشخصات خودرو
ستاره ایران ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ Mercedes-Benz
۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۲۰۰ – مانیتور کوچک
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۰۰
۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۵۰
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ B180
۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۲۰۰
۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۰۰
۴۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰
۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ کروک
۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ . سری کوپه
۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۳۵۰
۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
اس ۵۵۰
۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GLK . AMG . 350
۴۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال کی ۳۵۰
۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۵۰۰
۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۳۵۰
۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۳۵۰
۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال ۵۰۰
۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال ۶۰۰
۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۰۰
۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۵۰
معین موتور ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Cayman S Porsche
۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Boxster S مشخصات خودرو
۹۱۱ مشخصات خودرو
۹۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۱۱ New
۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۶ سیلندر
۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر توربو
۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر مشخصات خودرو
۱٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو
۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر مشخصات خودرو
۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا . ۶ سیلندر
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / فول مشخصات خودرو Lexus
۳۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پاناروما مشخصات خودرو
ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳
۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / فول مشخصات خودرو
۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
جی اس ۴۶۰ مشخصات خودرو
SC 430 COUPE
۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ CT200H / HYBRiD
۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – لانگ
۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – اتومن مشخصات خودرو
۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰ / فول کامل مشخصات خودرو
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰ / کروک . فول با رادار
۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ / فول جی تی MG Motor
۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ / فول مگنت
۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ مشخصات خودرو
۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ام جی ۳۵۰ مشخصات خودرو
۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۵۵۰ مشخصات خودرو
رامک خودرو موجود نمی باشد CW700/چیرمن SsangYong
۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ون رودیوس
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ کایرون مشخصات خودرو
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اکتیون مشخصات خودرو
۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ رکستون جدید مشخصات خودرو
۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ لتیتود فول آپشن مشخصات خودرو Renault
Privilege لتیتود
لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک
(۴CONTROL) لاگونا کوپه
اسکالا
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰  کولیوس/ اتاق جدید مشخصات خودرو
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲ مشخصات خودرو
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳
۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 فلوئنس
۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ E4 فلوئنس مشخصات خودرو
۵۶٫۹۱۰٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۳ . EC7 مشخصات خودرو GEELY
۵۶٫۹۱۰٫۰۰۰ ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰  هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV مشخصات خودرو
 SC7
آلفا موتور ۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . فول مشخصات خودرو Alfa Romeo
۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول
۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . فول مشخصات خودرو
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . نیمه فول
۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰   فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته مشخصات خودرو Maserati
۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . کواتروپورته مشخصات خودرو
۹۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن کابریو
۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن کابریو اس
۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن توریسمو
۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن توریسمو اس مشخصات خودرو
۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ S مینی کوپر Other Cars
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هوندا سیویک ۲۰۱۳
۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ون اویکو
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ASX میتسوبیشی مشخصات خودرو
۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ C70 کروک VOLVO
۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ C30 کروک
۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ C70
۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ C30

 

0

3 نظر

 1. خدا به خیز کنه ! …آخر الزمان شده :smug:

  0
 2. هیچ مشین غیر ایرانی زیر ۳۰میلیون وجود نداره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!۱

  همین آیودی اونور دوست من خریده ۲۴میلیون

  0
 3. خدایا به دادمون برس ، اینا دیگه چیه ، مگه خونه میخوای بخری ( گرچه قیمت خونه هم الآن جوری هست که تو آمریکا میشه باهاش فضا پیما خرید ) !!! :dazed: :X-P:

  0

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً حاصل جمع زیر را به عدد را قرار بدهید. *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

[خاطره ۱۳۹۲] معرفی سایت تکفارس در شبکه سه

سایت تکفارس به عنوان یکی از وب سایت