قیمت خودرو های تولید داخل و وارداتی ( ۱۰ خرداد )

قیمت خودرو های تولید داخل و وارداتی ( ۱۰ خرداد )

- دراخبار تکنولوژی
96
۱
قیمت خودرو های تولید داخل و وارداتی ( 10 خرداد )

در جدول زیر می توانید قیمت انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی را مشاهده کنید . قابل ذکر است که تمامی قیمت ها به تومان است . ( به روز رسانی در تاریخ ۹۲/۴/۱۰ ساعت ۱۸:۱۷ صورت گرفته است )

قیمت خودرو های تولید داخل و وارداتی ( 10 خرداد )

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو مشخصات خودرو کارخانه تولید کننده
۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ وانت باردو ایران خودرو
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی مشخصات خودرو
۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰ ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ SE سمند
SE سمند پایه گازسوز
۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰  دوگانه سوز LX سمند
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ LX سمند
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰  یورو ۴ LX سمند
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰          MUX سمند سورن
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ با رینگ معمولی MUX سمند سورن
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ELX سمند سورن
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ با رینگ معمولی ELX سمند سورن
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰      با تریم بژ ELX سمند سورن
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن مشخصات خودرو
۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند مشخصات خودرو
۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰ ۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰ مالتی پلکس EF7 سمند
۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰ با داشبورد جدید EF7 سمند
۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰  دوگانه سوز EF7 سمند
۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰   دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند
سمند سریر مشخصات خودرو
۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ GLX 405 پژو
GLX 405 . TU5 پژو
GLX 405 . XUM پژو
۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۶٫۵۶۷٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو مشخصات خودرو
۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
پژو پارس معمولی
۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
پژو پارس سال / دوگانه سوز
۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰ ۳۳٫۲۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال مشخصات خودرو
پژو پارس سال سفارشی
۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۸۰۰٫۰۰۰ LX TU5 پژو پارس
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس مشخصات خودرو
۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰   آپشن جدید ELX پژو پارس
۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک مشخصات خودرو
EF7 پژو پارس سال / موتور
EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۷٫۲۰۷٫۰۰۰ ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ دنده ای مشخصات خودرو
۲۹٫۵۷۰٫۰۰۰ ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا مشخصات خودرو
رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ E1 تندر مشخصات خودرو
E1 تندر اتوماتیک
E1 تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ E2 تندر مشخصات خودرو
۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ
۴۷٫۰۳۶٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰       با دو ایربگE2 تندر اتوماتیک
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن مشخصات خودرو
۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ مشخصات خودرو
۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ مشخصات خودرو
۱۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۲۸٫۶۰۳٫۰۰۰ ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول مشخصات خودرو
۱۳۹٫۱۵۶٫۶۵۰ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۳۲ مشخصات خودرو سایپا
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۳۲
۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۳۲
۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۳۲
۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰  پایه گازسوز SL پراید ۱۳۲
۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۴۱ مشخصات خودرو
LE پراید ۱۴۱
۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۴۱
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۴۱
۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۱۱ مشخصات خودرو
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۱۱
۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۱۱
۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۱۱
۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۳۱ مشخصات خودرو
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰  پایه گازسوز SL پراید ۱۳۱
۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۳۱
۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۳۱
۱۶٫۷۷۴٫۰۰۰ ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰   پایه گازسوز LE پراید ۱۳۱
۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰ ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۳۱
۱۷٫۲۶۷٫۰۰۰ ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰   پایه گازسوز EX پراید ۱۳۱
SL تیبا
۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰ EX تیبا
LX تیبا
۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ SX تیبا یورو ۴ مشخصات خودرو
۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریو / آپشن دار
ریو اتوماتیک
۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا
۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹ مشخصات خودرو
۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰ ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ جدید C5 مشخصات خودرو
۲۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲ مشخصات خودرو پارس خودرو
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول مشخصات خودرو
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی مشخصات خودرو
     MID نیسان قشقایی
سرانزا
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول مشخصات خودرو
۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید
توقف تولید مگان ۲۰۰۰ دنده ای
۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول مشخصات خودرو
توقف تولید ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 مشخصات خودرو
۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 مشخصات خودرو
۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پارس تندر . اتاق جدید
پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 مشخصات خودرو
۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک مشخصات خودرو کرمان خودرو
۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی مشخصات خودرو
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۵۲۰ آی
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰ مشخصات خودرو
۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ مشخصات خودرو
۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک مشخصات خودرو
۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار مشخصات خودرو
۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ J5 جک مشخصات خودرو
۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ X60 مشخصات خودرو
۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ لوبو مشخصات خودرو
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار گروه بهمن
۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار مشخصات خودرو
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک مشخصات خودرو
۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی
توقف فروش ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ مشخصات خودرو
۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول مشخصات خودرو
۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین
۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
به زودی  اتوماتیک /B50 مشخصات خودرو
 FAW ون
۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مینی بوس ایسوزو مدل سحر
FVR کامیون ۱۸ تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW 420 کشنده دو محور
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین
۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر مشخصات خودرو مدیران خودرو
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر مشخصات خودرو
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM 530
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰  MVM 530 مشخصات خودرو
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ هاچ بک / MVM 315 مشخصات خودرو
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ صندوقدار / MVM 315
چری ویانا
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ X33 _ تیگو مشخصات خودرو
۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی مشخصات خودرو راین
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی مشخصات خودرو
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک مشخصات خودرو
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ زاگرس خودرو
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹ مشخصات خودرو
پروتون ویرا
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی مشخصات خودرو مرتب خودرو
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ G5 مشخصات خودرو
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وینگل ۳ دو کابین دیار خودرو
وینگل ۳ تک کابین
۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ وینگل ۵ دو کابین مشخصات خودرو
به زودی وینگل ۵ تک کابین
به زودی M4 هاوال
به زودی H6 هاوال مشخصات خودرو
توقف تولید وانت دییر

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت نمایندگی

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو مشخصات خودرو کارخانه تولید کننده
آسان موتور ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ Hyundai
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۲٫فول ترین آپشن
۱۳۷٫۳۲۳٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن مشخصات خودرو
۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰  سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ
۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره مشخصات خودرو
۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر مشخصات خودرو
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۱  / صفر مشخصات خودرو
۲۱۶٫۷۲۸٫۰۰۰ ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور مشخصات خودرو
۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید فول بدون رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور
۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید/ دو ایربگ/ گرنجور
۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس ۲۰۱۱ مشخصات خودرو
۲۹۶٫۳۴۱٫۰۰۰ ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید مشخصات خودرو
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه مشخصات خودرو
۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ مشخصات خودرو
۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ i30 هیوندای مشخصات خودرو
۸۸٫۲۳۰٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰   جدید i20 هیوندای مشخصات خودرو
تک ایربگ I20 هیوندای
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰
۱۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰     فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان مشخصات خودرو
۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰  فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان
۲۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰   فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز مشخصات خودرو
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  فول ۲ ایربگ. ( IX55 ) 2013. وراکروز
۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ مشخصات خودرو
۲۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما مشخصات خودرو
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ H1 ون هفت نفره
وارداتی ۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ VXR.V8 لندکروز Toyota
GXR.V6 لندکروز
۳۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند مشخصات خودرو
GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اف جی کروز . ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید مشخصات خودرو
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ راو ۴ . سفارشی مشخصات خودرو
۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ
۲۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ
پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول
پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود مشخصات خودرو
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۲ در
پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ
۲۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول
۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود
۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هایلوکس دوکابین بلند مشخصات خودرو
هایلوکس دوکابین کوتاه
۱۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تویوتا کوپه جی تی ۸۶ مشخصات خودرو
۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون ۲۰۱۱ مشخصات خودرو
۲۰۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰  GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲
۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰  GLX کمری فول ۲۰۱۲
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  GL کمری ۲۰۱۲
۱۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ GL . 2013 کمری اتاق جدید
۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX . 2013 کمری اتاق جدید مشخصات خودرو
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ SE . 2013 کمری اتاق جدید
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید مشخصات خودرو
یاریس صندوق دار مشخصات خودرو
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰  فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا
۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ XLI کرولا مشخصات خودرو
ون پریوی
ون هایس
۲۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰  تیپ ۸ / V8 موهاوی Kia Motors
 V6 موهاوی مشخصات خودرو
۱۹۵٫۵۸۴٫۰۰۰ ۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کامل مشخصات خودرو
وارداتی ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا . ۲ ایربگ
۲۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ مشخصات خودرو
وارداتی ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ
اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰
۱۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن ۲٫۰
وارداتی ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید فول /  ۲ ایربگ ۲٫۴
۱۵۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید فول /  ۱۰ ایربگ ۲٫۴ مشخصات خودرو
اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰ مشخصات خودرو
اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ مشخصات خودرو
۱۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ مشخصات خودرو
وارداتی ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳
۱۰۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۱۶۰۰
۱۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۲۰۰۰ مشخصات خودرو
۶۹٫۱۰۰٫۰۰۰ ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکانتو مشخصات خودرو
۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ کارنز
۹۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۱۶۰۰ سی سی فول
وارداتی ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۱۶۰۰ سی سی / اتاق جدید
۱۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۲۰۰۰ سی سی فول مشخصات خودرو
پرشیا خودرو ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۰ مشخصات خودرو B.M.W
۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۳
۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۸
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲۸
۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ NEW 320
کروک ۳۲۰
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کروک ۳۳۵
۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۳۰٫ Cabriolet
۶۴۰ . Coupe 2013
۱٫۰۳۰٫۰۰۰۰ ۶۵۰ . Coupe 2013
۷۵۰ LI
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 20I مشخصات خودرو
۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 23I
۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 28I
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 30I
۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 35I
۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X1 – 1.8
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X1 – 2.0 مشخصات خودرو
۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X1 – 2.8
۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X3 – 3.5
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X3 – 2.8 مشخصات خودرو
۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X3 – 2.0
۸۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X5 – 3.5
۷۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X6 – 5.0
۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X6 – 3.5 مشخصات خودرو
ستاره ایران ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ Mercedes-Benz
۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۲۰۰ – مانیتور کوچک
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۰۰
۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۵۰
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ B180
۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۲۰۰
۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۰۰
۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰
۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ کروک
۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ . سری کوپه
۶۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۳۵۰
۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
اس ۵۵۰
۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GLK . AMG . 350
۴۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال کی ۳۵۰
۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۵۰۰
۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۳۵۰
۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۳۵۰
۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال ۵۰۰
۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال ۶۰۰
۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۰۰
۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۵۰
معین موتور ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Cayman S Porsche
۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Boxster S مشخصات خودرو
۹۱۱ مشخصات خودرو
۹۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۱۱ New
۷۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۶ سیلندر
۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر توربو
۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر مشخصات خودرو
۱٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو
۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر مشخصات خودرو
۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا . ۶ سیلندر
۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / فول مشخصات خودرو Lexus
۳۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پاناروما مشخصات خودرو
ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۶۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳
۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / فول مشخصات خودرو
۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
جی اس ۴۶۰ مشخصات خودرو
SC 430 COUPE
۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ CT200H / HYBRiD
۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – لانگ
۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – اتومن مشخصات خودرو
۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰ / فول کامل مشخصات خودرو
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰ / کروک . فول با رادار
۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ / فول جی تی MG Motor
۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ / فول مگنت
۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ مشخصات خودرو
۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ام جی ۳۵۰ مشخصات خودرو
۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۵۵۰ مشخصات خودرو
رامک خودرو موجود نمی باشد CW700/چیرمن SsangYong
۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ون رودیوس
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایرون مشخصات خودرو
۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ اکتیون مشخصات خودرو
۱۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ رکستون جدید مشخصات خودرو
۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لتیتود فول آپشن مشخصات خودرو Renault
Privilege لتیتود
لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک
(۴CONTROL) لاگونا کوپه
اسکالا
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰   کولیوس/ فول اتاق جدید مشخصات خودرو
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲ مشخصات خودرو
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳
۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 فلوئنس
۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ E4 فلوئنس مشخصات خودرو
۵۳٫۹۱۰٫۰۰۰ ۶۰٫۵۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۳ . EC7 مشخصات خودرو GEELY
۵۳٫۹۱۰٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰  هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV مشخصات خودرو
 SC7
آلفا موتور ۱۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . فول مشخصات خودرو Alfa Romeo
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول
۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . فول مشخصات خودرو
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . نیمه فول
۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰   فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته مشخصات خودرو Maserati
۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ S مازراتی.کواتروپورته مشخصات خودرو
۹۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن کابریو
۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن کابریو اس
۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن توریسمو
۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن توریسمو اس مشخصات خودرو
۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ S مینی کوپر Other Cars
لادا کالینا اسپرت
لادا گرانتا مشخصات خودرو
۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ هوندا سیویک ۲۰۱۳
۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ون اویکو
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰  ASX 2013 میتسوبیشی مشخصات خودرو
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ C70 کروک VOLVO
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ C30 کروک
۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ C70
۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ C30
0

1 نظر

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً حاصل جمع زیر را به عدد را قرار بدهید. *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

[خاطره ۱۳۹۲] معرفی سایت تکفارس در شبکه سه

سایت تکفارس به عنوان یکی از وب سایت