قیمت روز انواع خودرو های تولید داخل و وارداتی ( ۲۴ تیر )

قیمت روز انواع خودرو های تولید داخل و وارداتی ( ۲۴ تیر )

- دراخبار تکنولوژی
180
۰
قیمت روز انواع خودرو های تولید داخل و وارداتی

در جدول زیر می توانید قیمت انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی را مشاهده کنید . قابل ذکر است که تمامی قیمت ها به تومان است . ( به روز رسانی قیمت ها در تاریخ ۹۲/۴/۲۴ ساعت ۱۴:۵۰ صورت گرفته است )

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو مشخصات خودرو کارخانه تولید کننده
۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ وانت باردو ایران خودرو
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی مشخصات خودرو
۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰ ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ SE سمند
SE سمند پایه گازسوز
۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰  دوگانه سوز LX سمند
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ LX سمند
۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰  یورو ۴ LX سمند
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰          MUX سمند سورن
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ با رینگ معمولی MUX سمند سورن
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ELX سمند سورن
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ با رینگ معمولی ELX سمند سورن
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰      با تریم بژ ELX سمند سورن
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن مشخصات خودرو
۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند مشخصات خودرو
۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰ ۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰ مالتی پلکس EF7 سمند
۲۷٫۹۸۰٫۰۰۰ با داشبورد جدید یورو ۴ EF7 سمند
۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰  دوگانه سوز EF7 سمند
۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰   دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند
سمند سریر مشخصات خودرو
۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ GLX 405 پژو
GLX 405 . TU5 پژو
GLX 405 . XUM پژو
۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰ ۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۶٫۵۶۷٫۰۰۰ ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو مشخصات خودرو
۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰ ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ با استاندارد یورو ۲ SLX پژو
۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
پژو پارس معمولی
۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
پژو پارس سال / دوگانه سوز
۲۹٫۹۷۰٫۰۰۰ ۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال مشخصات خودرو
پژو پارس سال سفارشی
۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ LX TU5 پژو پارس
۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس مشخصات خودرو
۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰   آپشن جدید ELX پژو پارس
۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک مشخصات خودرو
EF7 پژو پارس سال / موتور
EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۷٫۲۰۷٫۰۰۰ ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
۳۴٫۹۹۲٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ دنده ای مشخصات خودرو
۲۹٫۵۷۰٫۰۰۰ ۳۲٫۶۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا مشخصات خودرو
رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ E1 تندر مشخصات خودرو
E1 تندر اتوماتیک
E1 تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ E2 تندر مشخصات خودرو
۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ
۴۷٫۰۳۶٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰        با دو ایربگ E2 تندر اتوماتیک
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن مشخصات خودرو
۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ مشخصات خودرو
۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ مشخصات خودرو
۱۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۲۸٫۶۰۳٫۰۰۰ ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول مشخصات خودرو
۱۳۹٫۱۵۶٫۶۵۰ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۳۲ مشخصات خودرو سایپا
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۳۲
۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۳۲
۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۳۲
۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰  پایه گازسوز SL پراید ۱۳۲
۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۴۱ مشخصات خودرو
LE پراید ۱۴۱
۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۴۱
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۴۱
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۱۱ مشخصات خودرو
۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۱۱
۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۱۱
۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۱۱
۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۳۱ مشخصات خودرو
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰  پایه گازسوز SL پراید ۱۳۱
۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۳۱
۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۳۱
۱۶٫۷۷۴٫۰۰۰ ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰   پایه گازسوز LE پراید ۱۳۱
۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰ ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۳۱
۱۷٫۲۶۷٫۰۰۰ ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰   پایه گازسوز EX پراید ۱۳۱
SL تیبا
۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ EX تیبا
LX تیبا
۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ SX تیبا یورو ۴ مشخصات خودرو
۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریو / آپشن دار
ریو اتوماتیک
۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا
۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹ مشخصات خودرو
۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ جدید C5 مشخصات خودرو
۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲ مشخصات خودرو پارس خودرو
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول مشخصات خودرو
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی مشخصات خودرو
     MID نیسان قشقایی
سرانزا
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۷۴٫۴۰۰٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول مشخصات خودرو
۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید
توقف تولید مگان ۲۰۰۰ دنده ای
۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول مشخصات خودرو
توقف تولید ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 مشخصات خودرو
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 مشخصات خودرو
۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پارس تندر . اتاق جدید
پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 مشخصات خودرو
۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک مشخصات خودرو کرمان خودرو
۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی مشخصات خودرو
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۵۲۰ آی
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰ مشخصات خودرو
۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۴۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ مشخصات خودرو
۳۵٫۹۹۰٫۰۰۰ ۳۳٫۸۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک مشخصات خودرو
۳۷٫۵۶۰٫۰۰۰ ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار مشخصات خودرو
۵۱٫۸۲۰٫۰۰۰ ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ J5 جک مشخصات خودرو
۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X60 مشخصات خودرو
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ لوبو مشخصات خودرو
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار گروه بهمن
۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار مشخصات خودرو
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک مشخصات خودرو
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی
توقف فروش ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ مشخصات خودرو
۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول مشخصات خودرو
۲۵٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین
۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
به زودی  اتوماتیک / B50 فاو مشخصات خودرو
۶۸٫۸۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
۱۰۷٫۳۰۰٫۰۰۰ مینی بوس ایسوزو مدل سحر
۲۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ کامیون ایسوزو ۱۸ تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW 420 کشنده دو محور
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین
۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر مشخصات خودرو مدیران خودرو
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر مشخصات خودرو
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM 530
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰  MVM 530 مشخصات خودرو
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰ هاچ بک / MVM 315 مشخصات خودرو
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ صندوقدار / MVM ۳۱۵
چری ویانا
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۱٫۸۰۰٫۰۰۰ X33 _ تیگو مشخصات خودرو
۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی مشخصات خودرو راین
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی مشخصات خودرو
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک مشخصات خودرو
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ زاگرس خودرو
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹ مشخصات خودرو
پروتون ویرا
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی مشخصات خودرو مرتب خودرو
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ G5 مشخصات خودرو
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وینگل ۳ دو کابین دیار خودرو
وینگل ۳ تک کابین
۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ وینگل ۵ دو کابین مشخصات خودرو
به زودی وینگل ۵ تک کابین
به زودی M4 هاوال
به زودی H6 هاوال مشخصات خودرو
توقف تولید وانت دییر

 

——————————————————————————————————-

قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت نمایندگی

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو مشخصات خودرو کارخانه تولید کننده
آسان موتور ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ Hyundai
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۲٫فول ترین آپشن
۱۳۷٫۳۲۳٫۰۰۰ ۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن مشخصات خودرو
وارداتی ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰  سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ
۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره مشخصات خودرو
۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر مشخصات خودرو
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۱  / صفر مشخصات خودرو
۲۱۶٫۷۲۸٫۰۰۰ ۲۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور مشخصات خودرو
۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید فول بدون رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور
۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید/ دو ایربگ/ گرنجور
۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس ۲۰۱۱ مشخصات خودرو
۲۹۶٫۳۴۱٫۰۰۰ ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید مشخصات خودرو
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه مشخصات خودرو
۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ مشخصات خودرو
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ i30 هیوندای مشخصات خودرو
۸۸٫۲۳۰٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰   جدید i20 هیوندای مشخصات خودرو
تک ایربگ I20 هیوندای
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰
۱۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰     فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان مشخصات خودرو
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰  فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان
۲۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰   فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز مشخصات خودرو
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  فول ۲ ایربگ. ( IX55 ) 2013. وراکروز
۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ مشخصات خودرو
۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰  سانتافه ۲۰۱۳ . فول ۳٫۵ لیتری با پاناروما مشخصات خودرو
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  سانتافه ۲۰۱۳ . فول ۲٫۴ لیتری
۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ H1 ون هفت نفره
وارداتی ۴۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ VXR.V8 لندکروز Toyota
GXR.V6 لندکروز
۳۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند مشخصات خودرو
GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اف جی کروز . ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید مشخصات خودرو
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ راو ۴ . سفارشی مشخصات خودرو
۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ
۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ
پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول
پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود مشخصات خودرو
۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۲ در
پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ
۲۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول
۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود
۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هایلوکس دوکابین بلند مشخصات خودرو
هایلوکس دوکابین کوتاه
۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کوپه جی تی ۸۶ مشخصات خودرو
۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون ۲۰۱۱ مشخصات خودرو
۲۰۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰  GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲
۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰  GLX کمری فول ۲۰۱۲
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  GL کمری ۲۰۱۲
۱۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ GL . 2013 کمری اتاق جدید
۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX . 2013 کمری اتاق جدید مشخصات خودرو
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ SE . 2013 کمری اتاق جدید
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید مشخصات خودرو
یاریس صندوق دار مشخصات خودرو
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰  فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا
۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ XLI کرولا مشخصات خودرو
ون پریوی
ون هایس
۲۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰  تیپ ۸ / V8 موهاوی Kia Motors
 V6 موهاوی مشخصات خودرو
۱۹۵٫۵۸۴٫۰۰۰ ۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کامل مشخصات خودرو
وارداتی ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا . ۲ ایربگ
۲۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ مشخصات خودرو
وارداتی ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ
اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰
۱۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن ۲٫۰
وارداتی ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید فول /  ۲ ایربگ ۲٫۴
۱۵۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید فول /  ۱۰ ایربگ ۲٫۴ مشخصات خودرو
اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰ مشخصات خودرو
اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ مشخصات خودرو
۱۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ مشخصات خودرو
وارداتی ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳
۱۰۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۱۶۰۰
۱۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۲۰۰۰ مشخصات خودرو
۶۹٫۱۰۰٫۰۰۰ ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکانتو مشخصات خودرو
۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ کارنز
۹۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۱۶۰۰ سی سی فول
وارداتی ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۱۶۰۰ سی سی / اتاق جدید
۱۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۲۰۰۰ سی سی فول مشخصات خودرو
پرشیا خودرو ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۰ مشخصات خودرو B.M.W
۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۳
۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۸
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲۸
۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ NEW ۳۲۰
کروک ۳۲۰
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کروک ۳۳۵
۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۳۰٫ Cabriolet
۶۴۰ . Coupe 2013
۱٫۰۳۰٫۰۰۰۰ ۶۵۰ . Coupe 2013
۷۵۰ LI
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 20I مشخصات خودرو
۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 23I
۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 28I
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 30I
۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 35I
۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X1 – ۱٫۸
۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X1 – ۲٫۰ مشخصات خودرو
۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X1 – ۲٫۸
۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X3 – 3.5
۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X3 – 2.8 مشخصات خودرو
۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X3 – 2.0
۸۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X5 – 3.5
۷۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X6 – ۵٫۰
۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X6 – 3.5 مشخصات خودرو
ستاره ایران ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ Mercedes-Benz
۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۲۰۰ – مانیتور کوچک
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۰۰
۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۵۰
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ B180
۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۲۰۰
۴۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۰۰
۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰
۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ کروک
۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ . سری کوپه
۶۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۳۵۰
۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
اس ۵۵۰
۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GLK . AMG . 350
۴۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال کی ۳۵۰
۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۵۰۰
۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۳۵۰
۵۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۳۵۰
۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال ۵۰۰
۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال ۶۰۰
۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۰۰
۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۵۰
معین موتور ۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Cayman S Porsche
۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Boxster S مشخصات خودرو
۹۱۱ مشخصات خودرو
۹۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۱۱ New
۷۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۶ سیلندر
۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر توربو
۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر مشخصات خودرو
۱٫۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو
۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر مشخصات خودرو
۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا . ۶ سیلندر
۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / فول مشخصات خودرو Lexus
۳۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پاناروما مشخصات خودرو
ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳
۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / فول مشخصات خودرو
۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
جی اس ۴۶۰ مشخصات خودرو
SC 430 COUPE
۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ CT200H / HYBRiD
۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – لانگ
۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – اتومن مشخصات خودرو
۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰ / فول کامل مشخصات خودرو
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰ / کروک . فول با رادار
۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ / فول جی تی MG Motor
۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ / فول مگنت
۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ مشخصات خودرو
۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ام جی ۳۵۰ مشخصات خودرو
۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۵۵۰ مشخصات خودرو
رامک خودرو موجود نمی باشد CW700/چیرمن SsangYong
۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ون رودیوس
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایرون مشخصات خودرو
۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اکتیون مشخصات خودرو
۱۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ رکستون جدید مشخصات خودرو
۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لتیتود فول آپشن مشخصات خودرو Renault
Privilege لتیتود
لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک
(۴CONTROL) لاگونا کوپه
اسکالا
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰   کولیوس/ فول اتاق جدید مشخصات خودرو
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲ مشخصات خودرو
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳
۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 فلوئنس
۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ E4 فلوئنس مشخصات خودرو
۵۳٫۹۱۰٫۰۰۰ ۶۰٫۷۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۳ . EC7 مشخصات خودرو GEELY
۵۳٫۹۱۰٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰  هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV مشخصات خودرو
 SC7
آلفا موتور ۱۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . فول مشخصات خودرو Alfa Romeo
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول
۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . فول مشخصات خودرو
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . نیمه فول
۱٫۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰   فول ترین آپشن . GTS. کواتروپورته مشخصات خودرو Maserati
۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ S کواتروپورته مشخصات خودرو
۱٫۰۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  گرن کابریو
۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ S گرن کابریو
۹۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  گرن توریسمو
۹۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ S گرن توریسمو مشخصات خودرو
۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ S مینی کوپر Other Cars
لادا کالینا اسپرت
لادا گرانتا مشخصات خودرو
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ون اویکو
۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰  فولکس بیتل ۲۰۱۳
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ASX 2013 میتسوبیشی مشخصات خودرو
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ C70 کروک مشخصات خودرو VOLVO
۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ C30 مشخصات خودرو
V40
XC60
۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سیویک ۲۰۱۳ مشخصات خودرو HONDA
سیویک ۲۰۱۳ هاچ بک
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آکورد فول ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۲۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ آکورد فول ۲۰۱۳ با رادار
کراس تور مشخصات خودرو
0

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً حاصل جمع زیر را به عدد را قرار بدهید. *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

[خاطره ۱۳۹۲] معرفی سایت تکفارس در شبکه سه

سایت تکفارس به عنوان یکی از وب سایت