نقشه ارتباطات فــیســـبوکی در جهان !

نقشه ارتباطات فــیســـبوکی در جهان !

نقشه ارتباطات فــیســـبوکی در جهان !

این نقشه که طراح آن نیز ” پاول باتلر ” می باشد ، نشان میدهد مردم بر اساس دوستان فیســـبوکی خود در چه مناطقی زندگی میکنند.هر خط شهر ها را با دوستان فیس بوکی جفت خود متصل میکند؛هرچه قدر این خط روشن تر باشد،دوستان بیشتری بین آن شهرها وجود دارند.امریکای شمالی و غرب اروپا ارتباط تنگاتنگی با هم دارند ؛ ارتباط آفریقا نیز به دلایل مشخص بسیار کمتر است. باتلر اطلاعات به دست آمده از 500 میلیون کاربر این وب سایت اجتماعی را مورد استفاده قرار داده است.وی میگوید ” من کار خودم را با انتخاب یک نمونه 10 میلیون نفری از دوستان دو نفره ای که عضو Apache Hive ، یا همان مخزن داده های ما بودند،شروع کردم ” وی در ادامه توضیح میدهد که ” من این ایده ها را با شهر محل سکونت فعلی هر کاربر ارتباط داده و تعداد دوستانی که بین هر دو شهر با هم در ارتباط بودند را محاسبه کردم.سپس داده های به دست آمده را با طول و عرض جغرافیایی هر شهر تطابق دادم.” بعد از پیاده سازی آنها برروی نقشه ، طرحی کلی از جهان به دست آمد.”فراوانی هر دو شهر را به عنوان تابعی از فاصله اقلیدسی بین آنها و تعداد دوستان موجود در آنها تعریف کردم.سپس بر اساس این فراوانی،خطوطی را بین هر دو شهر رسم کردم،به طوری که هر دوشهری که بیشترین رابطه ی دوستی در بین آنها وجود داشت،بالاتر از شهرهای دیگر قرار گرفتند ” .

 

او افزود : ” نه تنها قاره ها به وضوح قابل مشاهده بودند بلکه برخی از مرزهای خاص بین المللی نیز در نقشه به تصویر کشیده اند.چیزی که من را بسیار تحتث تاثیر قرار داد این بود که می دانستم این خطوط نشانگر سواحل،رودخانه ها یا مرزهای سیاسی نبودند،بلکه روابط انسانی را به ما نشان می دادند .

 

0

ارسال یک دیدگاه

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

تلویزیون انعطاف پذیر LG روانه بازار شد

شاید تا دیروز دیدن صفحات نمایشگری که انعطاف