آیا HTC One M9+ در هلند با مشکلات شبکه ی 4G همراه است؟

0