ناسا مقایسه مریخ با زمین را به صورت پوستر ارائه کرده است

ناسا مقایسه مریخ با زمین را به صورت پوستر ارائه کرده است

- درباید بدانیم!

اطلاعات با توجه به این پوستر به صورت زیر گردآوری شده است:

 1. مساحت کلی سطح مریخ تقریباً برابر با سطح خشکی‌‌های زمین است.
 2. قطر استوایی مریخ در حدود نصف قطر استوایی زمین می‌باشد.
 3. جرم مریخ در حدود یک دهم جرم زمین است.
 4. حجم سیاره مریخ در حدود 15 درصد حجم زمین است. به طور کلی می‌توان گفت که حجم زمین بیش از 6 برابر مریخ است.
 5. به طور متوسط چگالی مریخ در حدود 71 درصد چگالی زمین می‌باشد.
 6. ساختار درونی سیاره مریخ به ترتیب از پوسته، گوشته و هسته مرکزی که ترکیبی از حالت مایع وجامد است در صورتی که ساختار درونی زمین به ترتیب از پوسته، گوشته، هسته بیرونی به صورت مایع و هسته مرکزی به صورت جامد ساخته شده است. دانشمندان هنوز از ساختار درونی مریخ مطمئن نیستند.
 7. به طور متوسط، فاصله مریخ تا خورشید 142 ملیون مایل است در حالی که فاصله زمین تا خورشد به طور متوسط 93 ملیون مایل می‌باشد. به طور کلی فاصله مریخ تا خورشید تقریباً 1.5 برابر فاصله زمین تا خورشد است.
 8. سرعت دوران مریخ به دور خورشید 86.676 کیلومتر بر ساعت است در صورتی که سرعت چرخش زمین به دور خورشید 107.218 کیلومتر بر ساعت می‌باشد.
 9. به طور تقریبی مدت زمان روز مریخ 24 ساعت و 40 دقیقه است در حالی که مدت زمان روز زمین 24 ساعت می‌باشد.
 10. انحراف تمایل سیاره مریخ تقریباً 25 درجه و حدوداً برابر با انحراف زمین است. میزان انحراف تمایل زمین برابر با 23.5 درجه است.
 11. به دلیل اینکه مریخ به صورت بیضوی به دو خورشید حرکت می‌کند، نیم‌کره شمالی آن فصول بهار و تابستان طولانی‌تری نسبت به فصول پاییز و زمستان دارد و نیم‌کره جنوبی آن برعکس.
 12. تعداد روزهای مریخ در سال 687 روز زمینی است در حالی که تعداد روزهای زمین در سال 365 روز می‌باشد.
 13. چگالی اتمسفر زمین 100 برابر بیشتر از اتمسفر مریخ و شامل 78 درصد نیتروژن، 29 درصد اکسیژن و 1 درصد مابقی گازهاست در صورتی که اتمسفر مریخ شامل 96 درصد کربن دی اکسید، کمتر از 2 درصد آرگون، کمتر از 2 درصد نیتروژن و کمتر از 1 درصد مابقی گازها می‌باشد.
 14. به طور تقریبی دمای سیاره مریخ در حدود -140 تا 30 درجه سانتی‌گراد متغیر است و به طور متوسط -63 درجه سانتی‌گراد دمای این سیاره می‌باشد در حالی که دمای زمین بین -88 تا 58 درجه سانتی‌گراد می باشد و به طور متوسط، دمای زمین در سال، 14 درجه سانتی‌گراد است.
 15. اگر خودتان را در سیاره مریخ وزن کنید، وزن شما در حدود 62 درصد کمتر از وزن فعلی بر روی زمین خواهد بود.
 16. گرانش سیاره مریخ در حدود 62.5 درصد کمتر از گرانش زمین است.

11260 (2)

1+

ارسال یک دیدگاه