یک آیفون 7 پلاس در چین بعد از به زمین افتادن منفجر شد!

0