فیس بوک در حال آزمایش قابلیت اتاق های چت برای پیام رسان خود است

0