احتمال پاک کردن یک بازی توسط کاربران اندروید سه برابر بیشتر از کاربران آی او اس است!

0