پیروزی ترامپ در انتخابات مردم آمریکا را به آن وا داشته تا به اپلیکیشن های پیام رسان رمزگذاری شده روی آورند!

0