Siri با برقراری تماس با گارد ساحلی جان یک کودک و خانواده اش را نجات داد

Siri با برقراری تماس با گارد ساحلی جان یک کودک و خانواده اش را نجات داد

یک دختر ۱۴ ساله به نام تایلر فرنک ، زندگی اش را به Siri مدیون است.به دلیل بالا آمدن آب دریا که از پیامد ها طوفان های دریایی بود ، تایلر و خانواده اش گیر افتاده بودند که با بالا آمدن آب ، این دختر ۱۴ ساله ، که دچار تب مدیترانه ای شده بود ، تنها یک راه چاره داشت.فعال کردن Siri بر روی آیفون او ، باعث نجات پیدا کردن جان او شد.

تایلر از سیستم پاسخ خودکار Siri استفاده کرد و از او درخواست برقراری تماس و درخواست کمک از گارد ساحلی کرد. دفعه ی اول که گارد ساحلی به منطقه آمد ، تایلر و خانواده اش جا ماندند و تواسط گارد ساحلی به مکانی امن انتقال داده نشدند. سپس دفعه ی بعدی ، بعد از اینکه تایلر دوباره از Siri اقدام به درخواست کمک کرد ، مامورین گارد ساحلی تایلر و خانواده اش را دریافتند.

پس از بهبودی در بیمارستان تگزاس ، تایلر از بیمارستان مرخص شده و خانواده خود در هیوستون آمریکا بازگشت.این خانواده ، خانه و ماشین خود را در طوفان از دست دادند ولی با اقدامی که توسط تایلر صورت گرفت ، جان خود را نجات دادند.

0

ارسال یک دیدگاه