ذهن چگونه به یاد می آورد؟

ذهن چگونه به یاد می آورد؟

- دراخبار تکنولوژی
ذهن انسان

پروژه تحقیقاتی جدیدی در دانشگاه کلمبیا در دست دانشمندان است. آن ها می خواهند بدانند که ذهن انسان چگونه وقایع گذشته را به یاد آورده و مرور می کند. نتایج نشان می دهند که زمانی که یک فرد چیزی را مشاهده می کند. ابتدا ذهن برخی جزییات آن را پردازش می کند تا مدل های داخلی را  برای اشیا پیچیده طراحی کند. اما وقتی آن شئ را به یاد می آورد ذهن ابتدا به مدل های پیچیده نمایشی آن فکر می کند. پس از آن به مدل سازی ریاضی رو آورده و شمایل آن را طراحی می کند و در آخر آن شئ را بصورت کامل به یاد می آورید.

کاربرد این ایده

با دانستن این فرایند های مغز می توان از آن استفاده های بسیاری کرد. به عنوان مثال می توان با طراحی ابزاری بر پایه این تکنولوژی شهادت مردم را در دادگاه ها در مورد یک پرونده بصورت تصویری نمایش داد و از درستی و یا نادرستی آن ها مطلع شد. همچنین برای کسانی که از بیماری مربوط به ذهن مانند اوتیسم رنج می برند و نمی توانند به خوبی با افراد ارتباط کلامی و واکنشی داشته باشند هم مناسب است.

به خاطر نبود اطلاعات و شواهد کافی، دانشمندان بر این باور بودند که ذهن در هنگام پیش فرض کردن افراد یا اشیا هم همین روند را دارد. اما تحقیقات بیشتر نشان داد که این فرض آن ها غلط بوده است.

چگونگی آزمایش

این تیم تحقیقاتی در آزمایشات خود به هر فرد اجسام ساده ای را نشان می دادند. این افراد نیم ثانیه وقت داشتند تابه خطی با ۵۰ درجه زاویه بر روی صفحه نمایش خیره شوند. سپس این خط ناپدید می شد. سپس آن ها دو نقطه را با همان زاویه نسبت به خط افق نشان می دادند. این کار را ۵۰ بار تکرار می کردند. در بخش دوم آزمایش همین کار را با زاویه ۵۳ درجه انجام دادند. در بخش سوم آزمایش افراد دو خط را بصورت همزمان می دیدند و سپس باید سعی می کردند تا نقطه ها را به زاویه خودشان وصل کنند.

تصاویر با زاویه معمولا بصورت دقیقی در ذهن نقش می بندند. در قسمت اول آزمایش که از یک خط استفاده کردیم این نتیجه واضح بود.اما برای قسمت های بعدی که از دو خط استفاده کردیم این نتایج صدق نمی کردند. دانشمندان پیش بینی کردند که که افراد زاویه خطوط ۵۰ درجه ای را با  خطوط ۵۳ درجه ای اشتباه در نظر میگیرند اما این اتفاق نیافتاد.

ذهن انسان،اندامی پیچیده

دانشمندان  از این آزمایشات تاکنون نتیجه گیری کردند که در زندگی روزمره انسان ها محتوای یک شئ نسبت به جزییات آن اهمیت بیشتری دارد. به عنوان مثال وقتی به چهره فردی نگاه می کنید ابتدا حالات صورت او(مانند خوشحالی یا عصبانیت) را مشاهده می کنیم. چگونگی اجزا صورت آن فرد(مانند شکل صورت و برجستگی ها و …) را کمی بعد تر متوجه خواهیم شد. این نتایج به این معنی هستند که وقتی ذهن اتفاق یا بصورت کلی چیزی را به یاد می آورد، ابتدا برخی مدل های نمایشی پیچیده را به یاد آورده و سپس به جزییاتی که قبلا در حافظه ذخیره کرده بود برمی گردد.

این پژوهش ها به تازگی شروع شده اند و دانشمندان هنوز به طور کامل نتوانسته اند تا درک کنند که ذهن انسان چگونه کار می کند. اما این کشف ها قدمی به سمت درک چگونگی کارکرد این اندام پیچیده است.

منبع: futurism

0

ارسال یک دیدگاه