آیا هوش مصنوعی باعث نابودی شغل ها می شود؟

آیا هوش مصنوعی باعث نابودی شغل ها می شود؟

- دراخبار تکنولوژی

از ابتدای پیدایش ایده هوش مصنوعی همواره اعتراضاتی در مقابل آن وجود داشته است. جدا از این که ممکن است وجود آن ها در آینده به عنوان خطری برای بشریت محسوب شوند این نگرانی وجود دارد که با گسترش تکنولوژی هوش مصنوعی اشتغال زایی دولت ها کاهش پیدا می کند یا خیر؟

در مطالب قبلی به این موضوع پرداختیم که AI می تواند باعث حذف برخی حرفه ها شود و به راحتی جایگزین آن ها شود. به عنوان مثال صنعت خودرو سازی می تواند بطور کامل بدست ربات ها و ماشین های همراه با هوش مصنوعی قرار گیرد.

کاهش شغل ها موقتی است!

تاثیر هوش مصنوعی بر اشتغال زایی ها در هر صنعت متفاوت است. بنا بر پیش بینی ها تا سال  ۲۰۱۹ نیاز برای شغل های مختلف در بخش های آموزشی، سلامت و بخش های عمومی افزایش می یابد. اما بخش تولیدی در این قسمت به شدت افت خواهد داشت. از سال ۲۰۲۰ اشتغال زایی با روندی مثبت به پیش خواهد رفت و تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد. انتظار می رود که با پیشرفت هوش مصنوعی موجب ایجاد شغل های نیازمند مهارت بالا در کنار شغل های سطح متوسط و پایین شود. باید در نظر داشت که هوش مصنوعی و اتوماسیون دو بخش جداگانه هستند و نباید این دو را با هم به اشتباه گرفت.

0

ارسال یک دیدگاه