آمازون صدها نفر از کارمندان خود را در بخش سیاتل اخراج کرد

آمازون صدها نفر از کارمندان خود را در بخش سیاتل اخراج کرد

- دراخبار تکنولوژی

کمپانی آمازون دومین کارفرمای بزرگ آمریکا است و در دو سال اخیر بطور مداوم به دنبال استخدام افراد بوده است. حال خبر ها ناشی از آن هستند که آمازون به دلیل بیش از حد نیاز داشتن کارمندان مجبور شده است تا تعداد زیادی از آن ها را در شعبه سیاتل خود اخراج کند. زیرا از نظر اقتصادی برای آن ها مناسب نبود. این کمپانی از ۵۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۰ تعداد اعضای خود را به ۴۰۰۰۰ نفر رسانید. در حال حاضر این کمپانی به دنبال مکانی برای تاسیس شعبه جدید خود است. در این شعبه قرار است ۵۰۰۰۰ نفر استخدام شوند. 

آن ها از سیاست پشت این کار سخن گفتند. بطوریکه با حذف تعدادی از کارمندان در یک بخش می‌توانند در بخش های دیگر به تعداد بالا استخدام داشته باشند. برخی دلیل این اقدام آنان را گشترده بودن کمپانی و تعداد اضافی کارمندان می‌دانند. عدّه ای دیگر دلیل آن را سختی کار و مناسب نبودن این کار برای همه می‌دانستند. زیرا به گفته برخی کارمندان کار آن ها حاوی استرس زیادی است. علاوه بر آن کمپانی کارمندان خود را تحت فشار قرار می‌دهد تا افراد قوی تر و مناسب تر را از بین بقیه جدا کند. آمارون چندین بار مورد اعتراض و شکایات قانونی به همین خاطر قرار گرفته بود. آمازون وعده داد که برای تعدادی از این کارمند ها در شعبه جدید خود یک موقعیت شغلی ایجاد کند.

0

ارسال یک دیدگاه