نانوربات هایی که تومور های سرطانی را نابود می‌کنند

نانوربات هایی که تومور های سرطانی را نابود می‌کنند

- دراخبار تکنولوژی

محققان توانسته اند نانوربات هایی بسازند که مانع رسیدن خون به تومور های سرطانی می‌شود و بدین صورت سلول های آن تومور می‌میرند. اگر این نانوربات ها از آزمایش های اولیه روی انسان ها موفق بیرون آیند می‌توانند در جنگ با سرطان سلاحی قدرتمند باشند.

نانو به کمک می‌آید

با استفاده از این نانوربات ها تومور های سرطانی پس از مدت کوتاهی کوچک شده و در نهایت نابود می‌شوند. مکانیسم این ربات ها بدین گونه است که با استفاده از تکنیک DNA origami، دانشمندان دانشگاه آریزونا توانستند ربات هایی را طراحی کنند که این ربات ها مقادیر اندکی از ماده ترومبین را با خود حمل کنند. ترومبین آنزیم لخته ساز خون می‌باشد. هنگامی که این نانوربات ها به مقصد خود در رگ می رسند ترومبین را به مرکز تومور رها می‌کنند.

بنا بر نتایج آزمایشات این تیم پژوهشی، با استفاده از نانوربات ها توانستند ظرف ۲۴ ساعت آسیب شدیدی به تومور برسانند. پس از دو روز آثار لخته شدن تومور مشاهده شد.

روشی دقیق

برخلاف شیمی درمانی که با پخش ماده شیمیایی در کل بدن امید به تضعیف تومور دارد، این روش متمرکز بر یک نقطه است. این ربات ها حساس به نوکلئولین هستند. این ماده روی سطح سلول های تومور به مقدار زیادی تولید می‌شود و بدین صورت ربات ها به سمت تومور کشیده می‌شوند. این مسئله قسمت مهمی از این آزمایش است. زیرا ترومبین اگر در جای دیگری از بدن تخلیه شود خطرناک است. به عنوان مثال اگر در مغز خالی شود ممکن است باعث سکته شود.

تاکنون این نانوربات ها بر روی موش ها و خوک ها آزمایش شده اند اما در هر دو مورد نتایج مثبتی در کوچک کردن تومور مشاهده شد. اکنون محققان به دنبال داوطلبانی که مایل به شرکت در آزمایش های نهایی هستند.

در کل نانوربات ها می توانند برای مبارزه با انواع سرطان آینده ای بهتر را برای انسان ها رقم بزنند.

0

ارسال یک دیدگاه