قیمت روز انواع تبلت ( ۲۹ دی )

قیمت روز انواع تبلت ( ۲۹ دی )

- دراخبار تکنولوژی
63
۲
قیمت روز انواع تبلت ( 29 دی )

در ادامه مطلب می توانید قیمت انواع تبلت های موجود در بازار مشاهده کنید . بروز رسانی قیمت ها در یکشنبه ۲۹ دی ماه صورت گرفته است .

Samsung

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 ۱۶ ۷ ۹۲۹,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 2014 Edition ۱۶ ۱۰٫۱ ۲,۱۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 ۱۶ ۸ ۱,۰۴۹,۰۰۰
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 ۸ ۷ ۸۲۵,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۴۰۰,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۶۰۵,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۷۵۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5100 ۱۶ ۸٫۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5110 ۱۶ ۸ ۱,۰۴۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P3200 ۸ ۷٫۰ ۸۲۹,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P3200 ۱۶ ۷٫۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P5200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۱۷۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 ۸ ۷ ۵۶۵,۰۰۰
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G ۱۶ ۸٫۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۸ ۷٫۰ ۸۲۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۱۶ ۷٫۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۳۲ ۷٫۰
Galaxy Tab 2 P3110 ۸ ۷٫۰
Galaxy Tab 2 P5100 ۱۶ ۱۰٫۱
Galaxy Tab 2 P5100 ۳۲ ۱۰٫۱
ATIV Smart PC 500T ۶۴ ۱۱٫۶
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US ۶۴ ۱۱٫۶
Galaxy Tab P6800 ۱۶ ۷٫۷
Galaxy Tab P6800 ۳۲ ۷٫۷
Galaxy Tab P7500 ۱۶ ۱۰٫۱
Galaxy Tab P7500 ۳۲ ۱۰٫۱

Apple

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
iPad mini 2 WiFi ۱۶ ۷٫۹ ۱,۶۳۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi ۳۲ ۷٫۹ ۲,۰۸۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi ۶۴ ۷٫۹ ۲,۳۵۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G ۱۶ ۷٫۹ ۲,۰۵۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G ۳۲ ۷٫۹ ۲,۳۰۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G ۶۴ ۷٫۹ ۲,۶۰۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g ۶۴ ۹٫۷ ۲,۶۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g ۳۲ ۹٫۷ ۲,۳۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g ۱۶ ۹٫۷ ۲,۰۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air ۱۶ ۹٫۷ ۱,۶۰۰,۰۰۰
Apple iPad Air ۳۲ ۹٫۷ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Apple iPad Air ۶۴ ۹٫۷ ۲,۴۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹٫۷ ۱,۵۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹٫۷ ۱,۸۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹٫۷ ۲,۰۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۲۸ ۹٫۷ ۲,۵۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹٫۷ ۱,۹۴۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹٫۷ ۲,۴۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹٫۷ ۲,۶۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۲۸ ۹٫۷ ۲,۹۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۱۶ ۷٫۹ ۱,۰۲۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۳۲ ۷٫۹ ۱,۳۸۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۶۴ ۷٫۹ ۱,۵۸۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۱۶ ۷٫۹ ۱,۵۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۳۲ ۷٫۹ ۱,۸۴۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۶۴ ۷٫۹ ۲,۱۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹٫۷

Asus

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Memo Pad HD7 ۱۶ ۷٫۰ ۵۳۹,۰۰۰
Fonepad ME371 ۸ ۷٫۰
Fonepad ME371 ۱۶ ۷٫۰
Fonepad ME371 ۳۲ ۷٫۰
Google Nexus 7 ۸ ۷
Google Nexus 7 ۱۶ ۷
Google Nexus 7 ۳۲ ۷ ۶۷۵,۰۰۰
Google Nexus 7 3G ۳۲ ۷
Memo Pad ME172V ۸ ۷٫۰ ۴۳۰,۰۰۰
Memo Pad ME172V ۱۶ ۷٫۰ ۵۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۷۳۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۹۵۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF101 + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Eee Pad Slider ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۲۷۰,۰۰۰
PadFone 2 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۸۵۰,۰۰۰
PadFone Infinity ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۵۹۰,۰۰۰
Transformer Pad Infinity TF700T ۶۴ ۱۰٫۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
Transformer Book TX300 ۱۲۸ ۱۳٫۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۶۲۰,۰۰۰
Memo Pad Smart 10 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۸۰,۰۰۰
Eee Slate B121 ۶۴ ۱۲٫۱ ۳,۵۵۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400C ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۵۷۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400CL ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۸۹۹,۰۰۰
VivoTab RT TF600T ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۴۶۰,۰۰۰
VivoTab TF810C ۶۴ ۱۱٫۶ ۳,۳۰۰,۰۰۰

Innovel

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Innovel I971W ۱۶ ۹٫۰ ۸۸۰,۰۰۰
Innovel I972S ۸ ۹٫۷ ۹۰۰,۰۰۰
Innovel I801B ۸ ۸٫۰ ۷۰۰,۰۰۰
Innovel i703W ۸ ۷٫۰ ۴۷۵,۰۰۰
Innovel i702B ۴ ۷٫۰ ۴۶۰,۰۰۰
Innovel I701S ۴ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰

MSI

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
WindPad Enjoy 10 plus ۸ ۱۰٫۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰
WindPad 110W 3G ۸ ۱۰٫۱ ۱,۵۸۰,۰۰۰
WindPad Enjoy ۸ ۷٫۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰

Energy

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch ۷٫۰ ۳۷۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Dark Iron ۸ ۷٫۰ ۵۸۰,۰۰۰
Sistem Energy Tablet i828 HD ۸ ۸٫۰ ۷۹۰,۰۰۰
Sistem Tablet i10 ۱۶ ۹٫۷ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium ۴ ۷٫۰ ۳۶۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium ۴ ۴٫۳ ۳۰۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Deep Black ۴ ۷٫۰ ۴۹۰,۰۰۰
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black ۷٫۰ ۳۲۰,۰۰۰
Sistem Energy E-ink eReader 1162 ۲ ۶٫۰ ۷۰۰,۰۰۰

Archos

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Archos 80 G9 ۲۵۰ ۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۸ ۸ ۹۵۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۱۶ ۸ ۸۳۰,۰۰۰
Archos 101 XS ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۴۰۰,۰۰۰

Hyundai

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
T7s 3G ۱۶ ۷٫۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G ۴ ۹٫۱ ۸۷۰,۰۰۰
Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G ۸ ۷٫۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu ۸ ۱۰٫۱ ۱,۰۳۰,۰۰۰
HY731 Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۵۰۰,۰۰۰
P700 3G ۸ ۷٫۰ ۶۰۹,۰۰۰
T7 Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۶۳۹,۰۰۰
T10 Wi-Fi + 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۲۵,۰۰۰
T10 3G New ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۲۵,۰۰۰
Rock X ۱۶ ۸٫۰ ۷۹۹,۰۰۰
Cute X ۷ ۷٫۰ ۷۰۰,۰۰۰
Play X ۱۶ ۹٫۷ ۱,۱۹۸,۰۰۰
Hold X ۸ ۷٫۰
Lotus TS3 II Wi-Fi+3G ۸ ۷ ۵۷۵,۰۰۰
TS1 Wi-Fi 4GB ۴ ۷٫۰ ۲۹۰,۰۰۰

Marshal

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
ME-702 ۸ ۷٫۰ ۲۶۵,۰۰۰
ME-700B ۴ ۷٫۰ ۴۴۰,۰۰۰
ME-700A ۴ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰

Axtrom

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Axpad 8P01 ۸ ۸٫۰ ۶۹۵,۰۰۰
Axpad 7I02 ۸ ۷٫۰ ۵۰۰,۰۰۰
Axpad V1 ۸ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰

Dimo

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Dimo 900 Plus ۸ ۹٫۷ ۹۳۰,۰۰۰
DIMO 900 ۸ ۹٫۷ ۶۵۰,۰۰۰
DIMO 700 ۴ ۷٫۰ ۲۰۰,۰۰۰
Dimo 500 ۴ ۷ ۱۷۵,۰۰۰

Huawei

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
MediaPad FHD WiFi + 3G ۸ ۱۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD ۸ ۱۰٫۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۴۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD With Dock ۱۶ ۱۰٫۱
MediaPad 7 Vogue 3G ۸ ۷٫۰ ۷۰۷,۰۰۰
Keyboard Dock ۲۹۵,۰۰۰
MediaPad 7 Lite ۸ ۷٫۰ ۵۷۵,۰۰۰
MediaPad 10 Link ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰

ViewSonic

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
ViewPad 10S – Wi-Fi + 3G ۱۰
Viewpad 70N Pro ۱۶ ۷٫۰ ۴۸۰,۰۰۰
Viewpad VB71 ۸ ۷٫۰
Tablet PC VB737 ۸ ۷٫۰
VB100a Pro ۱۶ ۱۰٫۱ ۹۸۰,۰۰۰
Viewpad VB71 ۸ ۷٫۰ ۴۷۰,۰۰۰
ViewPad 10 ۳۲ ۱۰٫۱
VB737 ۸ ۷٫۰ ۷۶۰,۰۰۰
ViewPad 10 ۱۶ ۱۰٫۱
ViewPad 10S – Wi-Fi ۱۰
ViewBook 730 ۸ ۷٫۰
ViewPad 97a K1 ۱۶ ۹٫۷

Microsoft

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Surface RT ۳۲ ۱۰٫۶ ۲,۸۵۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard ۳۲ ۱۰٫۶ ۳,۲۰۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard ۶۴ ۱۰٫۶ ۳,۴۰۰,۰۰۰
Surface Pro ۱۲۸ ۱۰٫۶ ۴,۴۲۰,۰۰۰
Surface Pro ۶۴ ۱۰٫۶ ۴,۲۵۰,۰۰۰
Surface RT ۱۶ ۱۰٫۶ ۲,۵۰۰,۰۰۰

GS-Pad

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
GSP-X7 ۸ ۷٫۰ ۴۲۰,۰۰۰
GSP-X8 Plus ۱۶ ۸٫۰ ۸۰۰,۰۰۰
GSP-X8 ۸ ۸٫۰ ۵۷۰,۰۰۰

Jetway

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Alfar 780 ۸ ۷٫۰ ۳۹۹,۰۰۰
Alfar 706 ۸ ۷٫۰ ۶۸۵,۰۰۰
Alfar Pad 902 ۸ ۹٫۷

Xpad

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
XPAD X801 Wi-Fi + 3G ۸ ۸٫۰ ۰
XPAD X1010 Wi-Fi ۸ ۱۰ ۰
XPAD X722 Wi-Fi ۴ ۷٫۰ ۴۴۰,۰۰۰
XPAD Mini Wi-Fi ۸ ۷٫۸ ۵۹۹,۰۰۰

Prestigio

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
MultiPad 8.0 Pro Duo ۸ ۸٫۰ ۸۲۰,۰۰۰
MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G ۸ ۸٫۰ ۸۲۴,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Plus ۴ ۷٫۰ ۴۸۸,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Duo ۱۶ ۷٫۰ ۷۳۰,۰۰۰
MultiPad 10.1 Ultimate Duo ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۲۰,۰۰۰
MultiPad 10.1 Ultimate 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۰۰,۰۰۰

Amazon

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Kindle Fire HD ۱۶ ۸٫۹ ۱,۶۲۰,۰۰۰
Kindle Fire HD ۳۲ ۸٫۹ ۱,۷۲۰,۰۰۰
Kindle Fire HD ۳۲ ۷٫۰
Kindle Fire ۸ ۷٫۰ ۶۷۰,۰۰۰
Kindle ۲ ۶
Kindle Touch ۴ ۶
Kindle Touch 3G ۴ ۶
Kindle Keyboard ۴ ۶
Kindle Keyboard 3G ۴ ۶

Lenovo

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Ideapad K1 ۳۲ ۱۰٫۱
Ideapad K1 ۱۶ ۱۰٫۱
Ideapad A3000 ۱۶ ۷ ۵۹۹,۰۰۰
Ideapad A1 ۱۶ ۷٫۰ ۷۸۰,۰۰۰
Ideapad A2107A ۴ ۷٫۰
Ideapad A2107A ۸ ۷٫۰
Ideapad A2107A ۱۶ ۷٫۰ ۵۸۰,۰۰۰
Ideapad S2109A ۸ ۹٫۷ ۱,۰۸۹,۰۰۰
Ideapad A1000-T ۴ ۷٫۰ ۴۵۰,۰۰۰
Ideapad K1 ۶۴ ۱۰٫۱

Acer

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Iconia Tab A200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Iconia Tab B1-A71 ۸ ۷٫۰ ۶۷۹,۰۰۰
Iconia W510 ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۷۰۰,۰۰۰
Iconia W510 ۱۲۸ ۱۰٫۱ ۳,۰۰۰,۰۰۰
Iconia W700P ۱۲۸ ۱۱٫۶ ۳,۷۹۰,۰۰۰

Other Tablets

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB ۱۶ ۷٫۰ ۷۵۵,۰۰۰
SmartTouch Life ۴ ۷٫۰ ۳۰۰,۰۰۰
MID M715AS ۴ ۷٫۰ ۵۳۰,۰۰۰
GLX Tab Jet ۴ ۷٫۰ ۵۲۰,۰۰۰
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB ۸ ۷٫۰ ۶۵۰,۰۰۰
Dell Streak 7 ۱۶ ۷٫۰ ۶۸۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic Q550 ۶۲ ۱۰٫۱ ۲,۱۲۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic M532 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۵۷۰,۰۰۰
Motorola Xoom 2 MZ616 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰
Arnova 7 f G3 ۸ ۷٫۰ ۴۵۰,۰۰۰
Arnova 7 B G3 ۸ ۷٫۰ ۴۳۰,۰۰۰
Daya A300 ۸ ۷٫۰ ۴۳۵,۰۰۰
HTC Jetstream ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۶۷۰,۰۰۰
COBY MID7035 ۴ ۷٫۰ ۲۹۰,۰۰۰
COBY MID9741 ۸ ۹٫۷ ۷۵۰,۰۰۰
vodafone smart tab S7 3G ۴ ۷٫۰ ۳۹۹,۰۰۰

Sony

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Sony P ۳۲ ۵٫۵
Xperia Tablet S 3G ۱۶ ۹٫۴
Xperia Tablet S 3G ۳۲ ۹٫۴
Xperia Tablet S 3G ۶۴ ۹٫۴
Xperia Tablet S ۶۴ ۹٫۴
Xperia Tablet S ۳۲ ۹٫۴
Xperia Tablet Z 32GB ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Xperia Tablet S ۱۶ ۹٫۴ ۱,۳۲۰,۰۰۰

Ainol

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Numy 3G ۸ ۷٫۰ ۶۳۵,۰۰۰
Novo 10 Hero Wi-Fi ۱۶ ۱۰٫۱ ۸۵۰,۰۰۰
Novo 10 Hero II Wi-Fi ۱۶ ۱۰٫۱ ۸۷۰,۰۰۰
Novo 8 Dream Wi-Fi ۱۶ ۸ ۶۹۵,۰۰۰
Novo 7 Venus Wi-Fi ۱۶ ۷ ۴۹۹,۰۰۰
Novo 7 Crystal Wi-Fi ۸ ۷ ۴۳۵,۰۰۰
Novo 8 Discover Wi-Fi ۱۶ ۸ ۷۳۵,۰۰۰
Novo 7 Crystal II Wi-Fi ۸ ۷ ۴۷۵,۰۰۰
NOVO7 Aurora Wi-Fi ۸ ۷
Novo9 Spark Wi-Fi ۱۶ ۹ ۹۶۵,۰۰۰
Novo 7 Fire Flame Wi-Fi ۱۶ ۷
Novo 7 Advanced II ۸ ۷
Novo 7 Elf 2 Wi-Fi ۱۶ ۷
Novo 7 Mars Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۳۲۰,۰۰۰
Novo 7 Tornado Wi-Fi ۱۶ ۷

WinTouch

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Wintouch Q96 wi-fi ۱۶ ۹٫۷ ۶۵۹,۰۰۰
Wintouch Q73 3G ۴ ۷٫۰ ۳۳۵,۰۰۰
Wintouch Q75s 4GB ۴ ۷٫۰ ۲۵۵,۰۰۰

 

0

2 نظر

  1. سیدمحمدرضا قدمگاهی

    مرسی بابت قیمت های بروز!

    0
  2. زیاد تغییر نکرده :laugh:

    0

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً حاصل جمع زیر را به عدد را قرار بدهید. *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

[خاطره ۱۳۹۲] معرفی سایت تکفارس در شبکه سه

سایت تکفارس به عنوان یکی از وب سایت